Skriftlig beretning 2019

Skriftlig beretning til generalforsamling 2019

På generalforsamlingen i 2018 blev Inger Marie Mogensen og Lise Alex Clausen blev valgt som suppleanter, de er efterfølgende begge indtrådt i bestyrelsen efter at Dorthe Petersen og Jimmi Jordansen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder (et af møderne som et langt weekendmøde), samt enkelte mindre møder

I skrivende stund er der 6 kolonihavehuse til salg, og foreningen har 2 tomme grunde til salg. Der er i 2018 11 haver, som har fået ny lejer. Velkommen til alle nye medlemmer.

Desværre har vi i året 2018 mistet 3 af vores medlemmer på grund af dødsfald. Årets arrangementer:

Forårsmessen For at gøre Foreningen synlig i befolkningen deltog Agdrupparken i Forårsmessen i Brønderslevhallen. Det blev til mange samtaler om alle de glæder der er ved at have en kolonihave i Agdrupparken.

Stafet for Livet Der er desværre flere, også i vores forening, der kæmper med sygdommen kræft og flere er døde af den forfærdelige sygdom, derfor valgte bestyrelsen, at vi skulle deltage i Stafet for livet. Det blev ikke blot en indsamling til Kræftens bekæmpelse, men i høj grad også en stor oplevelse og et godt socialt fællesskab for mange af vores medlemmer. Der blev på Agdrupparkens hold løbet/gået 442 km og indsamlet 4050 kr. Der er allerede nu mulighed for tilmeldelse til Agdrupparkens hold til Stafet for livet den 15.-16. juni 2019, hvor vi håber mange af Agdrupparkens medlemmer med pårørende vil deltage.

Sankt Hans aften blev et tilløbsstykke med en overvældende tilslutning, hvilket bl.a. skyldtes, at der i 2018 ikke var bål på Vildmosemuseet, og det planlagte bål i Rhododendronparken blev aflyst.

Arbejdsdage. Der er vist aldrig tidligere løst så mange forskelligartede opgaver på arbejdsdage, som der i år er udført på de 2 arbejdsweekender i 2018. Det har især drejet sig om oprydning både ude og inde. Tak for den store indsats alle I fremmødte udførte.

Agdrupparken i TV Nu er Agdrupparken også kommet på TV. Det var en spændende oplevelse, at Per Jensen og Henrik Arildskov sidste sommer henvendte sig for at lave Tv-optagelser i Agdrupparken. Det blev til ca. halvanden times udsendelse fra 3 forskellige haver, Kongeåvej 6, Kongeåvej 1 og Gudenåvej 8. Vi fik mange rosende ord, og det har bevirket, at vi har fået henvendelser om nye udsendelser herfra i 2019. Der er lavet aftale om optagelser fra 4 haver flere gange henover sommeren. Første optagelse i de 4 haver bliver i midten af april.

Havekonkurrence 11 haver deltog sidste år i havekonkurrencen. Foreningen har mulighed for at vinde præmier fra både Kolonihaveforbundet og fra Vendsyssel Kreds. Desuden kan Agdrupparken også tildele præmier. Man skal have været medlem et år, for at kunne få præmie for sin have. Følgende fik præmie fra Forbund og Kreds: Inge og Bjørn Susåvej 27, Jytte Gudenåvej 8, Line og Mads Gudenåvej 25, Susanne og Henrik Gudenåvej 29. Agdrupparkens præmier gik til Dorthe og Jens Kongeåvej 1, Ove og Marianne Kongeåvej 6, Jonna og Allan Susåvej 4, Harry og Jørgen Susåvej 19, Mona og Knud Gudenåvej 21 og Jan Østergaard Lilleåvej 5. Desuden fik Marie og Peter Kongeåvej 2 Agdrupparkens Flidspræmie. Præmierne blev overrakt ved årets Præmiefest, som var en festlig aften med 65-70 deltagere. Efter en lækker middag, blev der danset til 5-mands orkester.

Havevandring Der har været afholdt Banko en aften. En sommeraften var der arrangeret en havevandring, hvor en flok havde taget mod indbydelsen og var med på en vandretur rundt i det meste af haveområdet.

Kræmmermarked. Der har været afholdt kræmmermarked med god deltagelse af kræmmere, og lørdagen var der rigtig mange gæster, søndag var lidt stille. Det kan mærkes, at der efterhånden er rigtig mange kræmmermarkeder rundt om, og hver uge hele sommeren igennem er der kræmmermarked i midtbyen. Derfor er bestyrelsen gået i tænkeboks og tænker i nye baner. Den foreløbige plan er, at arrangere høstmarked i august, hvor alle havelejere vil få mulighed at sælge afgrøder (herom mere på hjemmesiden)

Kursus Jytte fra Gudenåvej 8, og Knud fra Gudenåvej 6 var instruktører på et lærerigt og spændende Køkkenhavekursus. Her blev der både fortalt om dyrkning af diverse køkkenurter og bær, samt vist forskelligt grej til brug i køkkenhaven.

Standerstrygning. Sæsonens sidste arrangement var Standerstrygningsfesten, hvor foreningen var vært ved en frokost i Klubhuset.

Foreningens haver. Der er rigtig mange velpassede og flotte haver i Agdrupparken, men desværre er der haver som er misligholdt og/eller rodet. Det er ikke rart at være nabo til en have, hvor skvalderkålen og andet ukrudt får lov at brede sig ikke blot i egen have, men også ind i hækken og dermed naboens have. Enkelte tager ikke påtaler om misligholdelse alvorligt. Det vil være ærgerligt for alle, hvis vi bliver nødsaget til at tage Vedtægternes § 8, stk. 2 i brug (vedrørende konsulentbesøg og betaling for vedligeholdelse). Der har i 2018 været færre påtaler vedrørende for høje hække og ukrudt i hækken. Det er bestyrelsens håb, at det må blive endnu bedre i 2019

Agdrupposten. Bestyrelsen har vurderet, at tiden er løbet fra det trykte medie: Agdrupposten. Derfor er det besluttet, at fremover offentliggøres der via Hjemmesiden, på opslagstavlen.

Forsikringer Der er kommet nye regler om brandforsikring, se Havebladet fra december 2018. For at sikre, at vi efterlever forbundets bestemmelser, skal vi hvert år, senest ved sæsonstart, have en kopi af sidste kvittering af jeres brandforsikring. Dette gælder ikke medlemmer, som har fællesforsikring.

Vendsyssel Kreds og Kolonihaveforbundet Agdrupparken var i 2018 vært for Repræsentantskabsmødet i Vendsyssel Kreds, og til et Vurderingskursus for Kredsen. Der har også været afholdt Kreds-bestyrelsesmøde i Klubhuset. I 2019 er kontingentet til Kolonihaveforbundet steget med 50 kr. pr. have, hvilket heldigvis kan indeholdes i Agdrupparkens kontingent. Der vil fremover skulle betales 100 kr. til Kolonihaveforbundet for hver vurdering, dvs. at en vurdering fremover koster 600 kr.