1.   Ønsker du at få en kolonihave, så kontakt bestyrelsen, eller kontakt sælgerne for, at få en fremvisning af kolonihaver, som er til salg. Det er også muligt, at blive skrevet på venteliste.
  2. Foreningens tlf. nr. er 20990251

For at kunne have en kolonihave i Agdrupparken, er det en ufravigelig betingelse, at man har fast bopæl i Brønderslev kommune. Lejemålet er personligt.

Der er kolonihaver i forskellige prisklasser. Haver med hus og haver uden hus.

Susåvej 18.   Velbeliggende tom grund sælges billigt
Kan bruges som have til dyrkning af grønsager, eller byg et kolonihavehus på grunden. Vand er indlagt på grunden.
Pris kr. 5.000,- Kontakt tlf. 420990251

####################################################

Susåvej 1 til salg

Velbeliggende kolonihave tæt ved Klubhuset til salg. 

Haven trænger til en kærlig hånd

Henvendelse til tlf nr 26118189

##########################################

3 tomme grunde på Kongeåvej kommer til salg, når de er byggemodnede.  kontakt tlf 20990251
#####################################

      

Fem overvejelser inden du køber kolonihave:

1. Elsker du at knokle i haven?
En hyggelig have kræver en løbende arbejdsindsats. Hækken skal klippes, græsset slås, selv de mest vedligeholdelsesfrie staudebede skal luges lidt, og det meste spiselige skal vandes en del. Og det er bare nemmest at tage sig sammen til, hvis du opfatter det som en hobby og ikke en pligt.

2. Har du plads i dit liv?
En kolonihave lægger beslag på tid og hjernekapacitet, og hvis begge dele i forvejen er fuldt booket op, og du ikke har lyst eller mulighed for at nedprioritere noget andet – ja så vil kolonihaven hurtigt blive en stressfaktor i stedet for et fristed.

3. Synes du foreningsliv er sagen?
‘Er der ikke vildt mange regler?’ er et af de spørgsmål folk altid stiller, når de hører, at vi har kolonihave. Og jo, en kolonihaveforening er et minisamfund med skrevne og uskrevne regler, skikke og traditioner. Og ændringer kræver ofte, at du sætter dig grundigt ind i historikken og så ellers tager det lange seje træk via generalforsamlinger, arbejdsdage og forhandlinger over hækken. Trives du ikke i sådan et miljø, er du måske mere til et sommerhus.

4. Kan du overskue to husholdninger?
Jeg drømmer nogle gange om en præmiehusholdning med storindkøb, faste vaskedage, bagning af surdejsbrød og et totalt fravær af madspild. Og det går såmænd meget godt (måske lige bortset fra surdejsbrødet …) om vinteren. I havesæsonen går vi lidt længere i det samme tøj, spiser lidt mere rugbrød til aftensmad og bruger en del flere penge på panikindkøb i kiosken. Den slags slinger i valsen er nok desværre uundgåeligt, hvis du har kolonihave.

5. Kan du lide at leve tæt?
Selv den mest veludstyrede kolonihave er sjældent mere end 40-50 m2, måske med sovesofa i stuen, køjesenge på børneværelset (hvis der er sådan et …), måske med bad på græsplænen og toilet i baghuset. Du skal med andre ord være forberedt på at komme tæt på din familie – hvilket helt bestemt også har din charme.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Procedure ved salg af kolonihavehus i Agdrupparken

For at kunne sælge et kolonihavehus, er der en bestemt procedure for hvordan, det skal foregå.

Først skal Bestyrelsen kontrollere, at huset er lovligt opført, og at der ikke er bebyggelse på mere end 50 m2

Sælgeren skal udfylde og underskrive et dokument, hvor der gøres rede for husets installationer, sokkel m.m.

Sælger skal så indbetale 500 kr. til vurderingskontoen.

Derefter skal vurderingsudvalget samles og kommer så og vurderer huset og haven.

Vurderingsudvalget udfylder et vurderingsskema på Kolonihaveforbundets hjemmeside.

Når dette skema er udfyldt og afleveret til bestyrelsen, skal bestyrelsen godkende den nye kolonihavelejer.

Kolonihavehusets pris må ikke overstige det, som huset er vurderet til.

Til slut mødes sælger og køber med mindst 2 personer fra bestyrelsen for at udfylde dokumenter, og hvis der er regninger for vand og forsikring skal disse betales inden sælger må modtage købesummen.

Der betales 1000 kr. I skrivepenge.

Sælger må ikke modtage penge før dokumenterne er underskrevet.

I vinterhalvåret vurderes kolonihavehuse kun den 1. Onsdag i måneden, og kun hvis vejret tillader.