referat september 2021

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 15. september 2021 kl. 18,30 i Klubhuset

Fremmødte: Knud, Lise, Jørgen, Jan, Birte og Jytte (ref)
Afbud fra Alexander

1) Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt (ekstra punkt under 5 c)
Godkendt

2) Godkendelse af referat fra sidste møde den 5. august.
Godkendt

3) Meddelelser ved formanden. Salg af huse: Susåvej 1 er blevet solgt til Monika og Lukasz Baryla. Følgende huse er nu til salg: Susåvej 26, Susåvej 36 og samt Susåvej 12
Godkendelse fra kommunen af dispensation. Godkendt
Væltet træ over Gudenåvej 7. Ingen skade er sket
Udflugten til Læsø den 12. september 17 deltagere fra Agdrupparken. Fin tur med dejligt vejr.
Repræsentantskabsmødet Referatet er udsendt til bestyrelsen og kan ses på Agdrupparkens hjemmeside.
Hyggeren er udlejet den 7. okt.
Agdrupparken nævnt i Bæredygtighedsavisen. Selv om det var sent vi fik sået vilde blomster i Blomsterhaven, så er der alligevel godt gang i blomsterne. Vi tager frø bl.a. fra Jyttes vilde blomster og strør ud
Tilbud om gratis knust asfalt. Jan tager kontakt
Tilbud om køb af ”rasper” til vejen. Jytte følger sagen

4) Økonomi/regnskab ved kassereren
Det vedtoges at føre 35.000 kr. over på Hensættelses-kontoen til byggeri

5) Meddelelser med videre fra løbende udvalg
a) Aktiviteter: Der har været afholdt Præmiefest lørdag den 21. august med 48 deltagere Helstegt pattegris fra Slagter Bay.
Forbundets præmier overrakt til Tommy og Lene, Susåvej 1A og til Hanne Saabye, Gudenåvej 4. Kredsens præmier til Harry Pedersen, Susåvej 19, og Jan Østergaard Rasmussen, Lilleåvej 5. Agdrupparkens Flidspræmie blev overrakt til Gitte Stenhøj, Susåvej 22
b) Bygningsudvalget Jes og Jytte har haft et meget positivt møde med Byggesagkyndig Flemming Jakobsen fra kommunen. Vi afventer svar på mange spørgsmål.
c) Hæk-og havesyn. Ikke foretaget noget siden sidste møde (Ekstra punkt: Træer) Jørgen har kontakt med Park og Vej angående fældning af træer bag Kongeåvej. Jan, Knud og Jørgen arbejder videre med sagen.

6) Kommende arrangementer.
Standerstrygning lørdag den 2. oktober. kl. 12,30 frokost. Birte laver indbydelse, der skal ske tilmelding
”arbejdsdag”: nedlægning af vejarmering og chikaner. Chikaner fremstilles og nedlægges på Susåvej lørdag d. 18/9
Vendsyssel Kreds afholder næste Kredsbestyrelsesmøde i Agdrupparken den 14. oktober
Julearrangement dato: Lørdag den 27. november kl. 14
Generalforsamling lørdag den 5. marts 2022 kl. 13 på biblioteket. Bibliotekets sal er booket. Vi bør have et grundigt tjek af Ordensregler, som fremlægges på generalforsamlingen

7) Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder
Intet

8) Henvendelse fra medlemmer (medmindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)
Intet

9) Eventuelt
Spørgsmål vedr. gadespejle og bjørneklo. Angående bjørnekloen bag Gudenåvej 25, så er den fotograferet og indberettet til Kommunen.

10) Næste møde
Torsdag den 18. november kl. 18,30