Referat september 2020

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 14. september 2020

Mødt var: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte    Vestergaard

Referent: Jytte

  1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt

Godkendt uden tilføjelser

  •  Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

  • Meddelelser ved formanden: Salg af kolonihavehuse: Susåvej 11 er solgt til Jan Grunnet.

 Repræsentantskabsmødet den onsdag den 18. kl. 19,00 i Klubhuset. Knud, Lise og Jytte deltager fra Agdrupparken. Birte deltager som kasserer i Kredsen.

  • Økonomi/regnskab ved kassereren

Gennemgået.

  • Meddelelser med videre fra løbende udvalg

a) Aktiviteter: Suppe-salg som afslutning i cafeen den 25. september. Lise, Birte og Jytte står for det.

b) Bygningsudvalget: Der afholdes møde med repræsentanter fra kommunen torsdag d. 17/9-20.

c) Hæk-og havesyn: Vi foretager hæksyn søndag d. 20/9-20

d) Godkendelse af byggerier: Ansøgte bygninger som er færdiggjort, skal godkendes. Det er sket med en del.

  • Kommende arrangementer.

Standerstrygning: Vi afventer Corona-situationen inden vi planlægger dagen endeligt.

  • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

2 kørefaste brønddæksler er revnet. Leverandøren er kontaktet. For at undgå revnet skal låget hvile på fast underlag/terræn.

  • Vores alkoholbevilling udløber nu i september.

Fremover søger vi kun om lejlighedsbevilling til de arrangementer, hvor der kommer gæster udefra. Det kræver ikke bevilling, at servere for foreningens medlemmer.

  • Mobil Pay er opsagt, da det er alt for dyrt i forhold til vores brug.

Formand og kasserer kan få mobilt bredbånd betalt af foreningen i sæsonen.

  1. Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter                  

behandler bestyrelsen på det lukkede møde)

a) Der er 4 byggeansøgninger om dispensation, som vi skal godkende inden de sendes til kommunen

Godkendt med få rettelser/tilføjelser. Sendes videre til godkendelse hos kommunen.

b) Der er ønske om at få lagt armeringsmåtter i køresporene på Lilleåvej

Bestyrelsen er positiv og undersøger mål og pris.

11)    Eventuelt                                                                        Næste møde: mandag d. 19/10 kl. 18.30