referat september 2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Agdrupparken tirsdag den 4. september 2018

 

Fremmødte: Birte, Knud, Inger Marie, Lise og Jytte

Referent: Jytte

Dagsorden:

 • Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter

Godkendt

 

 • Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 

 • Meddelelser ved formanden
 1. Salg af haver: Til salg er nu: Susåvej 6, 10, 18, 26, 28, Gudenåvej 12 og 19, Kongeåvej 11
 2. Fra Kredsen: Næste kredsbestyrelsesmøde afholdes i Agdrupparken den 6. november

Ny formand i Eriksminde, Hjørring. Kæret i Frederikshavn står over for store investeringer til dræning.

 1. Handelschef Lars Bisgaard har besøgt Agdrupparken.

Lars anbefaler at vi gør politikerne kraftigt opmærksomme på, at vi vil have fjernet stuehuset.

 1. Susåvej 6

Fjernelse af skurvognen nærmer sig en afgørelse

 

 • Økonomi/regnskab ved kassereren.

Regnskab og budget blev gennemgået ift. vores forbrug indtil videre. Det ser fornuftigt ud.

Haveejernes vandforbrug afregnes d. 1. november.

Foreningen har mulighed for at købe en brugt varmepumpe til 6000 kr. Der er stadig 1 års garanti på den. Forventet pris på montering er 4000 kr. Birte indhenter tilbud på nyt anlæg til sammenligning.

 

 • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder
 1. Hæksyn. Dato for næste hæk-syn
 2. oktober. Man har da haft mulighed for at komme af med sit hækafklip i lejet container.
 3. Andet

 

 • Evaluering af Præmiefesten (opsamling af bemærkninger fra sidste møde)

65-70 deltog. God fest og god stemning. Især de yngre synes godt om musikken og var ofte på dansegulvet. Dejlig mad i rigelige mængder. Resterne strakte til bespisning om lørdagen i arbejdsweekenden.

 

 • Evaluering af arbejdsweekenden

Stor indsats fra de fremmødte. Rigtig mange opgaver blev løst.

 

 • Lade-renoveringen

Vi beder SE om udsættelse med fondsmidler. De indhentede tilbud på renovering af ladens tag, er alt for dyre. Vi indhenter andre tilbud inden næste sæson.

Vi vil arbejde på at få fjerne stuehuset.

 

 • Kommende arrangementer
 1. Kræmmermarkedet. Referat fra aktivitetsarbejdsgruppen. Indsamling og indkøb af gevinster. Vagtplan. Opstilling af telt. Indkøb m.m.

Vi har udarbejdet forslag til vagtplan og hvem vi vil spørge om hjælp til diverse opgaver.

Pressemeddelelse er godkendt og sendes til Oplandsavisen.

 1. Standerstrygningsfest/lukke-ned-fest den 29. september

Vi inviterer til kl. 13. Menu: buffet

 1. Aflæsning af målere

I oktober. Måske i forbindelse med hæksyn. Efter aflæsning, lukker vi for begge haner i målerbrønden. Derefter må man selv åbne, hvis man får brug for det. Man må selv huske at puste rørene fri for vand inden frost.

 1. Andet

 

 • Agdrupposten

Bladet er klar til trykning

 

 • Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)

Intet

 

 • Eventuelt

Intet

 

 • Næste møde

Onsdag d. 14. november hos Birte, Norgesvej 21