Referat november 2020


Referat af video-bestyrelsesmøde onsdag den 25. november 2020

Bag skærmene sad: Birte Nielsen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard

Afbud fra: Inger Marie Mogensen

Referent: Jytte

  1. Godkendelse

Godkendt uden tilføjelser.

  •  Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

  • Meddelelser ved formanden

Der er siden sidst solgt Gudenåvej 15 til Malene og Frank Quittenbaum.  Følgende huse/haver er til salg: 101, 102B, 116, 117, 118, 204, 337, 415, 421

3 huse vurderes snarest, da der står købere klar til at handle.

2 sager om lovligt byggeri er godkendt hos kommunen.

  • Økonomi/regnskab ved kassereren

Regnskabet er gennemgået. Der indsættes et beløb på henlæggelseskontoen.

  • Meddelelser med videre fra løbende udvalg

a) Aktiviteter: Juletræet bliver tændt på lørdag d. 28. november. Ellers ingen aktiviteter.

b) Bygningsudvalget: Lise Alex Clausen indtræder i bygningsudvalget i stedet for Knud Andreasen, som har valgt at trække sig. Bygningsudvalget har udarbejdet en flot projektbeskrivelse, og der er søgt midler hos en lokal fond.

c) Hæk-og havesyn: Bestyrelsen har sat en opsigelsesprocedure i gang overfor en havelejer, som gennem længere til har misligholdt sin have. Kredsens havekonsulent tages med på råd inden havelejeren indkaldes til høring.

  • Kommende arrangementer.

Vi afventer udviklingen i Corona-situationen og håber på, at kunne sende en plan for næste år ud tidligt i det nye år.

  • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Nu mangler kun 19 brønde at få udbedret haner, håndtag eller ventiler.

  • Henvendelser fra medlemmer

Ingen henvendelser

  • Eventuelt

Intet

Næste møde mandag d. 11. januar kl. 18.30