Referat november 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Agdrupparken onsdag den 14. november 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Agdrupparken onsdag den 14. november 2018

Fremmødte: Birte, Knud, Inger Marie, Lise og Jytte
Referent: Jytte
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter
Godkendt

2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3) Opsamling/referat fra det korte møde den 23. okt.
Skurvognen er solgt og fjernes formentlig snarest

4) Meddelelser ved formanden
a) Varmepumpe blev installeret den 6. nov.
Installeret og kører fint
Foreningen deltager og indkøber buket til Kai Hansens begravelse torsdag d. 14. november.
Skorstenen i Hyggeren er blevet fejet.
b) Kirkebænke
Vi har fået 2 kirkebænke fra Brønderslev Kirke. Står i laden.
c) Salg af haver: Susåvej 10 er solgt, Lilleåvej er overdrages. ”Salg af skurvogn”. Til salg er nu: Susåvej 5, 6, 18 og 28, Gudenåvej 12 og 19, Kongeåvej 11.
Lilleåvej 2 bliver overdraget fra dødsboet til Anne Marie med klausul om a.t nedrive til lovliggørelse.
d) Fra Kreds og Kolonihaveforbund/Kongresbeslutninger
Kongressen har vedtaget at der pr. 01.01.19 opkræves 100,-kr. til forbundet for vurdering.
Nye regler om brandforsikring – læs artiklen i sidste nr. af Havebladet.
Kredsen efterlyser forslag til udflugter for hele Kredsen.
e) Stafet for livet 2019
Birte indbyder på facebook m.m.

5) Økonomi/regnskab ved kassereren.
Regnskabet er gennemgået og fundet tilfredsstillende.

6) Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder
Sidste hæksyn
Der er stadig plads til forbedringer, men det ser bedre ud end tidligere.
Container til hækklip m.m.
Der stilles container op i sidste uge i juni samt 1. uge i juli 2019.
I efteråret bliver det 1 uge i september.

7) Evaluering af
a. Kræmmermarked. Hvad gør vi fremover/nye tanker
Vi nytænker kræmmermarkedet med nyt tidspunkt og ny tog måske udvidet indhold
b. Standerstrygning den 29. september
God fest og god opbakning. Fint at få anvendt madrester fra andre arrangementer.

8) Lade-renoveringen
Svar fra K. F. og fra SE-fonden. Hvad gør vi nu ?
Vi afventer stadig tilbud og indhenter nye.

9) Kommende arrangementer
a) Julehygge søndag den 2. december
Inger Marie laver dekorationer. Pakkespil: vi indkøber nogle og deltagerne tager med.
Ny lyskæde sættes på juletræet. Der serveres gløgg og æbleskiver.

b) Brainstorm vedr. kalenderåret 2019
Forslag til arrangementer:
Affaldssortering, lørdag d. 16.02.
Generalforsamling, lørdag d. 23.03.
Standerhejsning, Skærtorsdag d. 18.04.
Plantebyttedag, lørdag d. 25.05.
Besøg af Vendsysselgildet, lørdag d. 22.06.
Kræmmermarked og Sankthansaften, søndag d. 23.06.
Standerstrygning lørdag d. 28.09.
Kompostdag, beskæringskursus, præmiefest, arbejdsweekend, Stafet for livet,
udflugt, hæksyn – og så er den sæson vist godt besat.

10) Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde) Der er indkommet en byggeansøgning
1 byggeansøgning er godkendt
Vi har behandlet en klage fra et medlem.

11) Eventuelt
Ingenting

12) Næste møde
Onsdag d. 30. januar hos Jytte, Vestergårdsgade 2L, 1 tv.

Senere tilføjelse: Hvis vejret tillader bliver det i stedet den 26. 27. januar