Referat Maj 2022

                        Referat                      
Data om mødet   Dato: onsdag d. 25. maj 2022 Tid: kl. 18.00-21.30 Sted: Hyggeren Referent: Jytte Mødedeltagere: Lise Alex Clausen, Frank Dolberg, Jan Grunnet, Jørgen Mogensen, Alexander Thomassen og Jytte Vestergaard    
Dagsorden Referat Ansvarlig
  Godkendelse af dagsorden. Evt. med tilføjelse af ekstra punkter Tilføjelser: Under punkt 9: Renovationsbiler    
  Godkendelse af referat Godkendt  
  Siden sidst – fra bestyrelsesmedlemmer   Containere bliver flittigt brugt. Både dem til haveaffald, restaffald og pap/papir. Der er 3 nye udlejninger af laden. Vi formidler støttelotteri fra Kræftens bekæmpelse. Vi skal bare dele lodder ud. Modtagerne ta’r selv stilling til om de vil købe via hjemmeside. Frank er administrator på kolonihaveforeningens hjemmesiden.    
  Haver til salg: Susåvej nr. 12, 23, 26, 36 og Gudenåvej 15    
  Solgte haver: Susåvej 32 og Gudenåvej 2 Velkommen til Charlotte Dahl Jensen på Susåvej og Allan Sloth på Gudenåvej  
  Arbejdsdag: Opgaver og planlægning Mødetid kl. 12.30 Susåvej 18, luge hæk Luge gårdsplads Kløve og stable nyt brænde Rydde op i det gamle træ Rent træ skal på Sankthansbål Oprydning i skur Rengøring af køkken og toiletter Høste på den fredede grund Opsætning at hastighedstavler   Alexander henter brænde- kløver
  Hæksyn Bestyrelsen går rundt på lørdag i forbindelse med eller umiddelbart efter arbejdsdagen  
  Nyt fra aktivitetsudvalget   Kræmmermarkedet havde pænt besøg af gæster, men mange af kræmmerne udeblev. Foreningen solgte pølser og drikkevarer. Alle i foreningen er inviteret til morgenkaffe i Leif og Mariannes have lørdag d. 28. maj kl. 9. Samarbejde med Biblioteket om littera(gå)ture d. 7. juli kl. 19-21        
  Vores veje. Herunder renovationsbiler Jørgen Mogensen har snakket med den ansvarlige for vedligehold af Finlandsvej og bedt om at få skrabet kanterne væk. Der bestilles skilt med ”2 pladser reserveret” til opsætning mellem Susåvej og gæsteparkering Vi henstiller til at så få renovationsbiler som muligt, kører på vores veje. Brug affaldsmulighederne ved fælleshuset. Fra sæsonstart 2023 bliver det ikke tilladt at lave aftaler om afhentning af affald ved egen have.    
  Henvendelser fra medlemmer   En ansøgning kraver yderlige oplysninger, inden den sendes til godkendelse hos kommunen  
Eventuelt.      
Næste møde   Mandag d. 20. juni kl. 18.30-20 i Hyggeren