referat marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Agdrupparken

mandag den 29. marts kl. 16,00

Fremmødte: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Lise Alex Clausen. Knud Andreasen deltog virtuelt fra København.

Referent: Jytte

 1.  Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 • Godkendelse af sidste referat

Godkendt

 • Meddelelse v/ formanden Opsamling fra ugebreve fra 15. februar, 10. marts og 21. marts.  Salg af huse: Der er bestilt vurdering til 102a, da det nu er klargjort (for stort drivhus).

Alle defekte haner og alle defekte håndtag er blevet udskiftet. Vanduret i klubhuset er frostsprængt og udskiftes med et brugt.

En havelejer, som har undladt at sikre låget på sin vandbrønd, må selv betale for et nyt vandur, da det er frostsprængt.

Det er havelejers eget ansvar at frostsikre sin vandbrønd. Læg f.eks. en betonflise over dækslet, for at holde det på plads.

Birte har kontaktet kommunes tekniske forvaltning angående en drænledning, som ligger bag om Kongeåvej,

men henblik på rensning. Der undersøges nærmere.

Foreningen køber 1 brugt bord-/bænkesæt.

 • Meddelelse v/øvrige medlemmer

Intet at berette

 • Økonomi

Intet nyt

 • Renovation i denne sæson. Beslutning om plan for denne sæson og på længere sigt.

Fremover kører renovationsvognen ikke ud i have området. Vejene kan ikke bære de tunge biler. Har man brug for at få hentet dagrenovation, må man henvende sig til bestyrelsen, som finder en egnet plads ved klubhuset.

 • Webinar-kursus.

Flere bestyrelsesmedlemmer har deltaget i digitale jura- og datakurser i Kolonihaveforbundet. Der er stadig flere kurser, som vi har planlagt at deltage i.

 • Meddelelser fra øvrige udvalg
 • Bygningsudvalget. Møde med kommunen den 22. marts v/Jytte

Jes Møller Christensen og Jytte Vestergaard deltog i et meget positivt møde med formand for Fritids- og kulturudvalget Margit Chemnitz, direktør for forvaltningen Vibeke Post Madsen og administrative sagsbehandler Janne Sørig Hostrup.

 • Aktiviteter.

Alle aktiviteter er sat på pause indtil restriktionerne tillader os at forsamles.

 • Hæk-og havesyn.

Næste hæksyn bliver lørdag d. 24. april kl. 14.

 • Kommende arrangementer.
 • Mødet med nye havelejere, har ikke kunnet gennemføres på grund af restriktionerne.
 • Standerhejsning torsdag d. 1. april. Der er udsendt indbydelse til et alternativt arrangement. Sidste tilmelding var fredag den 26. marts

Der er 64 tilmeldte fra 27 husstande

 • Generalforsamling

Udsat indtil restriktionerne tillader os at forsamles.

 • Arbejdsdag.

Udsat

 1. Henvendelse fra medlemmer

2 byggeansøgninger indsendes til kommunen til godkendelse

 1. Lukket møde

Intet til referat

 1. Eventuelt

Der trænger til at blive ryddet væk i de store træer syd for den fredede grund for enden af Susåvej. En opgave til næste arbejdsdag.

 1. Næste møde

Endnu ikke fastsat