Referat 20. Juni 2022

                        Referat                      
Bestyrelsesmøde  
Data om mødet   Dato: 20. juni 2022 Tid: kl.18.30-21.30 Sted: Hyggeren Forbered: Kaffe og kage Referent: Jytte     Mødedeltagere:   Lise Alex Clausen, Knud Andreasen, Jan Grunnet, Jørgen Mogensen, Jytte Vestergaard   Afbud: Frank Dolberg og Alexander Thomassen
Dagsorden Referat Ansvarlig
1. Godkendelse af dagsorden, eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt. Referent skal huske at notere evt. afbud Alle
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Udskudt til næste møde Alle
3. Siden sidst fra bestyrelsesmedlemmer Opvaskemaskine er repareret Hasarderet kørsel på vores veje, bliver fremover anmeldt, hvis de nødvendige oplysninger er til stede. Flere havelejere har fået påtaler for misligholdelse af hække. Vi følger op.   Alle
4. Økonomi/regnskab ved kassereren. Gennemgået. Ser fint ud. Knud
5. Haver til salg: Susåvej 12, 15, 26 og 36 samt Gudenåvej 6 og 15 Efterretning Lise
6. Haver solgt: Susåvej 23. Susåvej er solgt til Mona Lisa Pedersen Lise
7. Nyt fra aktivitetsudvalget. Stafet for livet d. 18.-49. juni. 14 deltog fra Agdrupparken Jytte Lise
8. Nyt fra Kredsmødet. Havekonsulenten skal have besked snarest om de haver, der indstilles til præmie. Vi spørger potentielle deltagere Lise
9. Vendsyssel Bæredygtighedsfestival Skal vi være med? Nej tak Lise
10. Henvendelser fra medlemmer. (Evt. personsag behandler bestyrelsen på lukket møde) Ingenting Lise
11. Eventuelt. Vi skal lave en heks. Jan, Lise og Jytte laver heks og bål til Sankt Hans Alle
12. Næste møde Opfølgningsmøde på påtaler snarest.   Alle