Referat konstituerende møde marts

Referat fra konstituerende i Agdrupparken
Den 14. marts 2018

Mødt var: Birte Nielsen, Knud Andreasen, Dorthe Petersen, Jimmi Jordansen og Jytte Vestergaard. Dorthe gik før mødet var afsluttet.
Referent: Jytte
1) Valg af næstformand
Dorthe Petersen

2) Valg af sekretær
Jytte Vestergaard

3) Fordeling af øvrige arbejdsposter og ansvarsområder i bestyrelsen. Beslutning om nedsættelse af udvalg
En del af opgaverne blev fordelt. Resten fordeles på næste møde.

4) Opfølgning på generalforsamlingen.
Vi bør starte præcist og mødet skal forløbe mere disciplineret. Regler for deltagelse ift. vedtægterne, skal håndhæves.
§10, stk. 10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle/registreret partner eller samlever.

5) Hvor meget vil vi involvere suppleanterne? (pt. Har suppleanten fået dagsorden og referater, samt tilbud om at være med til møderne)
Suppleanterne modtager frem over dagsorden og referat samt tilbud om at deltage i bestyrelsesmøder med evt. framelding til formanden senest dagen før mødet.

6) Godkendelse af forretningsorden
Gennemgået og ændret. Underskrives på næste møde.

7) Kommende arrangementer:
a. 15. marts kl. 10,00 møde i Hallen vedr. Messen.
Birte, Knud og Dorthe deltager
b. Standerhejsning: Hvornår stiller vi stole og borde op? Skal vi have varmepumpen installeret inden? Hvem køber ind? Hvem dækker bord? Hvem laver kaffe?
Vi mødes 23.03. kl. 9.00 og klargør. Opvaskemaskinen skal tilsluttes. Varmepumpen installeres inden påske.
c. 4. april kl. 19.00. Besøg i Dekohaven
Annonceres til standerhejsning og i Agdrupposten
d. 7. og 8. april: Messe: Hvad vil vi have i udstillingen? Hvem finder remedierne? PR materiale? Gevinster til den store udlodning? Vagtplan? Andet?
Vagtplanen er næsten på plads. Andre opgaver fordeles efter info-mødet.
e. 13. og 14. april: Arbejdsweekend: Tænk allerede nu i arbejdsopgaver
Vi tænker!!!!

f. Andre forslag til datoer: f.eks. Kursus: Køkkenhaven og kompostering v/Jytte. –
Fastsat til fredag d. 25. maj. kl. 19.
Beskæring v/Henrik. – Bestilling af container til grønt affald: dato herfor.
Birte aftaler dato med Henrik.
Vi bestiller container til weekenden d. 29.+30. juni samt d. 1. juli. Knud spørger Juhl om han vil sørge for bestilling og aftale tømning.
g. Hæksyn – dato?
1. hæksyn bliver i uge 21

8) Græsklipning. Vi skal beslutte hvem, der skal klippe græs i sommer.
Birte indhenter nye tilbud

9) Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsen
Næste møder tirsdag d. 3, april kl. 19.00 og torsdag d. 17. maj kl. 17.00

10) Agdrupposten: Indhold. Hvad skal med i bladet? (Birte kommer med oplæg)
Birte og Jytte mødes i kommende uge og gør bladet klar til udgivelse til standerhejsning.

11) Eventuelt
Jørgen Mogensen tager kontakt til kommunes Vej og Park angående beskæring af læbælter.
Forslag til taler til Sankt Hans. Jytte og Birte spørger mulige emner