Referat juni 2019

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 6. juni 2019 kl. 14,30 i Klubhuset

Mødt var: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard

Referent: Jytte

  1. Godkendelse af Dagsorden

Godkendt

  • Godkendelse af sidste referat

Godkendt

  • Siden sidst

Arbejdsdagen: Ca. 35 dukkede op og ydede en stor indsats. Det blev bl.a. ryddet på Susåvej 6, så den er klar til fræsning senere tillige med Susåvej 18. Legeredskaberne er fjernet, da de kræver godkendelse. Al affald efter arbejdsdagen er afhentet

Have og hæksyn. Evaluering og dato for næste hæk/havesyn: Gennemgået

Salg af Kolonihavehuse: Ingen handler siden sidste møde.

Status vedr. TV-optagelser: 7. juni planlægges næste optagelse d. 12. juni. Udsendes d. 17. og 24. juni. Museerne afholder sommerskole tirsdag-torsdag kl. 9-12 i uge 27 og 28. Alle er velkommen til at kigge indenfor og se, hvad der foregår.

Bygningsudvalget: Har afholdt møde med Kommunen angående afløb ved klubhuset.

Nyt fra kreds og forbund: Pr. 1. januar 2020 er vurderingsprisen steget til 600,- kr.

Kalender for Klubhuset: Klubhuset er i brug følgende datoeri juni: 6., 7., 9., 12., 22. (2 arrangementer), 23., 28. og 29.

Andet: Intet

  • Økonomi:  Gennemgået. Ny procedure. Ved manglende betaling efter fristen på 14 dage efter forfaldsdag, tilskrives gebyr på 100,- kr.
  •  Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på lukket møde).

Flagregler og flagtraditioner: Nationale flagdage og flagregler lægges på hjemmesiden.

Henvendelse vedr. køb: Handlen er afvist, da bestyrelsen ikke kan godkende køber.

  • Kommende arrangementer.

Planlægning af Sct Hans aften: Mikael Klitgaard bliver året båltaler. Børn opfordres til at medbringe heks til bålet. Mulighed for fællesspisning kl. 18.30. Vi sælger kartoffelsalat, pølser, brød, øl og vand. Bålet tændes kl. 20.30.

Stafet for livet: Samme teltplads som sidste år. Opstilling om fredagen er planlagt. Stole, borde bagværk,  suppe m.m. er planlagt

Besøg af Vendsysselgildet den 22. juni: Besøg af mange kl. 14. Birte spørger om ca.- antal. Må de besøgende kigge indenfor i jeres haver, må I gerne åbne havelågen og markere med et lille flag.

Havevandring: Udsættes til senere i juli.

Næste hæksyn: Næste gang lørdag d. 13. juli fra kl. 14.

Høstmarked. Indledende øvelser: Kontakt til ”aktører”: Opgaverne er fordelt-

Præmiefest: Bestilling af musik: Vi undersøger forskellige forslag.

Andet: Intet

  • Eventuelt: Intet
  • Næste møde: Torsdag d. 18. juli kl. 18.30-20.30