referat juli 2020

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 8. juli kl. 15.00 i Klubhuset

Mødt: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard

Referent: Jytte Vestergaard

 1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt

Godkendt

 •  Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 • Meddelelser ved formanden.

Lejeren af Gudenåvej 19 har lavet salgsaftale med Katrine Andersen Mosbæk, Lejeren af Susåvej 30 har indgået salgsaftale med Anne Nørgaard Nielsen

Der er siden sidst solgt Susåvej 7, 17, 22 og 26. Lilleåvej 2 og Kongeåvej 19.

Vildmosemuseet har holdt sommerskole 4 dage á 3 timer i Agdrupparken med 19 deltagere.

Sagen om Susåvej 24 er overgivet til Fogedretten.

Vores Kredsformand Kaj Hansen er stoppet som kredsformand pr. 1. juli og der skal vælges ny på næste kredsgeneralforsamling.

 • Økonomi/regnskab ved kassereren

18 havelejere mangler stadig at indbetale kontingent for 2. halvår 2020. Overholdes fristen ikke for indbetaling senest d. 15. juli, lægges der gebyr på.

 • Meddelelser med videre fra løbende udvalg

a) Aktiviteter: Der har været arrangeret havevandring, som sluttede med kaffe og boller til 20 deltagere. Den planlagte Spis Sammen aften, turde vi ikke gennemføre på grund af det store Coronaudbrud. I stedet blev der holdt åbent i Hyggeren sidste fredag (med godt vejr, så alle kunne sidde ude), samt i søndags, begge dage pænt besøg.

b) Bygningsudvalget? Udvalget forsøger at få et møde i stand med Fritids- og kulturforvaltningen.

c) Hæk-og havesyn: fredag d. 24. juli kl. 9.

 • Kommende arrangementer.

Der er allerede planlagt åbent i Hygger fredage i juli måned kl. 17-21.  Fredag d. 30/7 med fællesspisning.

Containeren fjernes mandag d. 20/7, så alle har mulighed for at blive færdige med at klippe inden næste

hæksyn fredag d. 24/7 kl. 9.

 • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Intet nyt.

 • Forslag om trafikregulering på Susåvej

Vi undersøger og priser og lovlighed på vejbump.

 • Forslag til salgprocedure

Retningslinjer omkring hussalg er gennemgået og tilrettet.

 1. Henvendelser fra medlemmer
 2. Ansøgning om tilladelse til at campingvognen bliver stående indtil udgangen af juli 2020 mens byggeri foregår. Godkendt
 3. Ansøgning om overdækket terrasse og bredere indgangsparti. Den overdækkede terrasse skal ansøges hos kommunen. Indgangspartiet er godkendt.
 4. Ansøgning om tilbygning. Kan ikke godkendes uden plantegning. Havelejer er informeret herom.
 1. Eventuelt

Ingenting