Referat juli 2018

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Agdrupparken hos Jytte tirsdag den 3. juli 2018

 

Fremmødte: Knud, Inger Marie, Lise, Birte og Jytte (ref.)

Ikke mødt: Jimmi

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter

Godkendt. Tilføjet punkt 3. i.

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

3. Meddelelser ved formanden

 • Salg af haver

Kongeåvej 15 er solgt til Louise Jørgensen. Susåvej 23 er solgt til Kim Haugaard.

Følgende haver vurderes d. 04.07.18: Gudenåvej 37, sælges til Heine Høngaard Larsen. Lilleåvej 4 sælges til Dorrit Furuseth. Lilleåvej 2 overtages senere af Anne Marie Ritter. Susåvej 28 overdrages en af de nærmeste dage til Bent Mathiesen.

 • Til salg er nu: Susåvej 5, 10, 14, 18, 26 og 38. Gudenåvej 12 og 19, Kongeåvej 11.Tv-optagelse med Henrik Arildskov
 • Kommer på besøg med tv-hold onsdag d. 11. juli og besøger haver, som han har udvalgt ved tidligere besøg.Udlejning
 • Der uddeles statusContainer til hækafklip, hvordan er det gået?

Godt med forlænget tid, manges ønsker blev imødekommet. Uheldigt at ændre datoer ift. første udmelding.

 • Til efterårets hækklipning bestilles container fra fredag d. 21.09. til mandag d. 08.10.Fra Kredsen og Forbundet

Vurderingskursus blev afholdt i Agdrupparken. Deltagere fra Dronninglund, Frederikshavn, Hirtshals, Hjørring og Brønderslev.

 • Vi har modtaget vejledning om den nye lov om Persondataforordning.Fondsansøgninger, flere afslag
 • Afslag fra SparV-fonden og Spar Nord.Andet

Katte-problemet bliver nu løst af Kattens Værn.

 • Der er klager over løse hunde. Hunde SKAL føres i snor i Agdrupparken.
 • Foreningen har overtaget Susåvej 38
 • Til efterretningNy sammensætning i vurderingsudvalget.

Jens Jakob Mogensen er udtrådt. Ny formand er Jørgen Studsgaard og ny i udvalget er Jens Andersen.

 

4.Økonomi/regnskab ved kassereren.

Budgettet er revideret ift. faktiske udgifter/indtægter

Omsætning ved Sankt Hans blev 1100,- kr.

5.Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

 • Hæksyn og havevurdering

Næste hæksyn lørdag d. 07.07. kl. 9.00. Samtidig ses på de haver, som har tilmeldt sig havekonkurrencen og andre, som foreningen kunne tænke sig at præmiere.

 • Hvem tager sig af legeplads og grønne områder nu

Birte spørger et emne , om han vil være opmærksom

 • Andet

 6.   Evaluering af

 • Køkkenhavekursus

Hyggelig aften. Ca. 15 deltog og viste stor interesse.

 • Stafet for livet

38 deltagere på holdet gik i alt 437 km. Fantastisk arrangement. Bedre planlægning omkring det praktiske til næste år.

 • Sct. Hans

Stort besøg. Fin størrelse bål.

Husk til næste år:

 At anbringe heksen først og bygge bålet op omkring hende.

Aktiviteter og salg skal foregå inden bålet tændes. Sælg evt. pølser og brød hvis vejret er godt.

Højttaleranlæg til taler.

7.Kommende arrangementer

 • Sommerfest

Der er ikke stemning for en sommerfest, da vi i forvejen har mange aktiviteter i sommer. I stedet for laver vi en afslutningsfest lørdag d. 29. september.

 • Fastlæggelse af dato for besøg af havekonsulent og vurdering af ekstra haver

Jytte aftaler dato med havekonsulent

 • Præmiefest underholdning, arbejdsgruppe, fortæring

Dorthe har lavet aftale med musikere. Bestyrelsen følger op på aftalen.

Flere gode forslag til underholdning.

Arbejdsgruppen består af bestyrelsen, som også indhenter priser på mad.

Birte laver forslag til indbydelse.

 • Kræmmermarked, Arbejdsfordeling, indbydelse m.m.

Birte sender informationer ud til tidligere kræmmere.

For at trække nye kræmmere til, laver Birte en flyer, som vi hver især kan uddele til mulige kræmmere.

 • Åbningstider og bemanding i Hyggeren

Hyggeren er kun åben, hvis vi får tid og lyst. Meldes ud på Facebook.

 • Udflugt ???

Hvis nogen får en god idé til en udflugt, så meld ud på Facebook.

 • Andet

8.  Agdrupposten. Indhold. Udgivelsesdato

Næste udgave udkommer omkring d. 1. september.

9. Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)

 • a) Der er indkommet en ansøgning om byggetilladelse.

2 byggeansøgninger er godkendt

 • b) Opfølgning af påtaler

Taget til efterretning. Der følges stadig op på uafsluttede sager, indtil tingene er bragt i orden.

9.Næste møde mandag d. 30. juli kl. 18.30 hos Birte