Referat Januar 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Agdrupparken

Tirsdag den 18. januar kl. 18.30 på Norgesvej 21

 

Mødt var Birte Nielsen, Dorthe Pedersen og Jytte Vestergaard

Fraværende: Kaj Johansen og Jimmi Jordansen (begge var syge)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter

Godkendt med tilføjelse af punkterne: 4.f, 4.g, 5.f

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 

 1. Kort nyt siden sidst.

Området omkring klubhuset og vejen ned til bommen ved Gudenåvej er er afspærret pga. blødt underlag

Henvendelse angående trailerparkering er afvist

Forespørgsel om leje af laden d. 6. april. Svar må vente til efter byggemødet d. 3. februar.

Vi har lejet standplads på Forårsmesse 2018 i Brønderslevhallerne

Vi starter snarest på tilmeldinger til ”Løb for livet” i Hedelund d. 16-17 juni 2018. Vi tilmelder som gruppe ”Agdrupparken”

 

 1. Økonomi Status vedr.
 2. Driftsregnskabet

Gennemgået så godt som det kunne lade sig gøre under fravær af kasseren

 1. Regnskab for Kræmmermarkedet

Udsat

 1. Aktivitetsregnskabet

Udsat

 1. Udarbejdelse af Budget for 2018,

Gennemgået og foreløbigt godkendt

 1. Revision, tidsplan

Frist for revision d. 01.02.18

 1. Honorar for bestyrelsesarbejde

Tages på næste møde

 1. Kommunens foreningssystem for styring af økonomi og medlemmer

Vi tilslutter os.

 

 1. Generalforsamling (Planlægning)
 2. Indbydelse, kandidatopstilling, dirigent, evt. valg af ad hoc udvalg eller udvidelse af bestyrelsen m.m.

Indbydelse udsendes snarest. Vi har styr på, hvem som er på valg. Birte tjekker op på dirigent.

 1. Skriftlig beretning (Birte medbringer oplæg, men overvej, hvad der skal omtales)

Kan ses på hjemmesiden og vedhæftes indbydelse på mail

 1. Ordensregler Tilretning/ændringer

Frist for indbetaling af vand og forsikring ændres til 1. marts.

 1. Tidspunkt for afholdelse 10. marts 14.
 2. Traktement

Der serveres 1 øl/vand, kaffe, te og lagkage

 1. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår ændring af §11, stk.2 ”Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 2 i ulige år. For at blive valgt til bestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

 

Bestyrelsen  foreslår ændret til:

 • 11, stk.2 ”Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

 

 1. Diverse meddelelser. Fondspenge, Nyhedsbrev,

Som de fleste sikkert allerede har hørt:  Vi har fået 100.000,- kr af SE-fondens Vækstpulje, til renovering af laden

 

 1. Evaluering af og Julearrangement

Hyggeligt. Helt pænt fremmøde. Ros for de hjemmebagte æbleskiver

 

 1. Kommende arrangementer:
 2. Nytårskur d. 27. januar kl. 18

P.t.  få tilmeldinger. Birte sender ud en sidste gang

 1. Byggemøde

Lørdag d. 3. februar kl. 15 i Hyggeren

 1. Bowling

Lørdag d. 3. februar kl. 18. Pizza og øl/vand i Hyggeren bagefter

 1. Møde vedr. renovation

Udsat

 

 1. Henvendelser fra medlemmer.

Færdiganmeldelse af byggeri.

 

 1. Eventuelt

Ingenting

 

 1. Næste møde

Mandag d.26. februar kl. 18.30 hos Birte