Referat fra bestyrelsesmøde den 4. november 2019

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4. november 2019
Mødt var: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og
Jytte Vestergaard.
Referent: Jytte

 1. Godkendelse af Dagsorden
  Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat
  Udsat til næste møde
 3. Siden sidst
  Salg af kolonihaver/huse: Følgende er til salg: Susåvej 10, 17, 18, 26 og 38, Gudenåvej 6, 10, 19, Kongeåvej
  3,5 og 7. Ingen salg siden sidste møde.
  Nyt fra Bygningsudvalget. Jess og Knud har været til møde med Mikael Klitgaard og Karsten Frederiksen.
  Efterfølgende har der været afholdt møde for hele bestyrelsen samt Bygningsudvalget d. 30/10-19.
  Udvalget har fået bestyrelsen godkendelse til at bruge op til 20.000 kr. til projektbeskrivelse, -tegninger og
  konsulentbistand. Dette er en forudsætning for, at vi kan søge økonomisk støtte hos fonde.
  Vildmosemuseet planlægger et Julemarked i Klubhuset lørdag den 30. november kl. 11-16.
  Nyt fra kreds og forbund. Der har været afholdt vurderingskursus i Frederikshavn d. 12. oktober. Ingen
  herfra deltog. Næste kredsmøde er d. 9. december.
  Fibernet: Det er tomme rør, der er lagt ned hos os. Der vil i løbet af vinteren blive iværksat en undersøgelse
  af behovet for at få noget lagt i rørene.
  Vandhaner: Håndtagene udskiftes snarest og låg til målerbrønde, hvor der mangler
  Fjernelse af ”hæk” Gudenåvej 19. Den ”utradionelle” hæk fjernes og der plantes nye reglementerede
  planter.
  Andet. Intet
 4. Evaluering af Standerstrygning: Mange gode forslag at arbejde videre med.
 5. Økonomi. Regnskabet gennemgået. Ser fint ud. Selv om der er afsat 20.000 kr. til bygningsprojektet,
  forventes der stadig et pænt overskud.
 6. Kommende arrangementer.
  Planlægning af Vi tænder juletræet d. 24. november kl. 14.
  Program. Pakkespil. Medbring gerne 1 pakke pr. deltager.
  Traktement. Gløgg, æbleskiver, kaffe, varm kakao med flødeskum.
  Indbydelse. Udsendes på Facebook og hjemmeside
  Forårsmesse. Vi deltager ikke i 2020
  Generalforsamling. Fastsat til lørdag d. 29. februar 2020 kl. 13 i salen på biblioteket.
 7. Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler
  bestyrelsen på lukket møde). Forespørgsel fra medlem om motionshold i ”Kom i form”. Vi undersøger.
  Et medlem får advarsel om opsigelse, hvis regler og vedtægter ikke overholdes.
 8. Praktiske opgaver, der skal løses
  Vinterlukning af klubhuset, borde/bænkesæt. Opgaver: Lukke for vandet, sikre toiletter, Klappe borde
  sammen og stille dem op i krogen i læ af klubhuset, evt. tømme stuehuset og flytte skabe fra kontoret til
  andre lokaler.
  Vejlukning: Susåvej lukkes med kæde og lås. Ring til et bestyrelsesmedlem, hvis der er brug for at få åbnet.
 9. Eventuelt. Intet
 10. Næste møde d. 29. januar kl. 12