Referat fra bestyrelsesmøde 26. september 2019

 1. Godkendelse af Dagsorden
  Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat
  Godkendt
 3. Siden sidst
  Salg af kolonihavehuse: Susåvej 24 er solgt til Kasper K. Thomsen. Susåvej 6 og 38 er sat til salg. Susåvej 12 er
  overdraget.
  TV-optagelser: TV-optagelserne er nu sluttet, sidste udsendelse blev sendt mandag den 16. september
  Nyt fra Bygningsudvalget: Der har været afholdt møde med repræsentanter fra kommunen. Jytte og Knud
  referer fra mødet. Næste møde den 4. oktober med deltagelse af Mikael Klitgaard, Karsten Frederiksen, Knud
  og Jes. Birte er bedt om at undersøge muligheden for kaution for et lån.
  Hæk syn: De fleste hække, rabatter og haver ser rigtig godt ud, dog har 13 havelejere fået en ”lille hilsen”
  Udlejning: Agdrupskoven holder gadefest i Laden fredag den 20. september. Laden er udlejet til fest den 28.
  september. Vildmosemuseet planlægger et Julemarked i Klubhuset lørdag den 30. november kl. 11-16.
  Nyt fra kredsen: Der var 18 fra Agdrupparken, som deltog i kredsens udflugt til Fjordbyen og Egholm.
  Andet: Fibernet: Birte er i gang med at undersøge tilslutning hertil. De tærede vandhaner udskiftes i løbet af
  efteråret. Søren har samlet affald i læbæltet.
 4. Evaluering af Præmiefesten
  Præmiemodtagere: Fra Kolonihaveforbundet: til Susåvej 4 og Susåvej 21. Fra Vendsyssel Kreds: til Gudenåvej
  27 og Susåvej 11. Fra Agdrupparken: til Kongeåvej 2, og Kongeåvej 10.
  Datoen har været offentliggjort siden januar, men indbydelsen skulle have været tidligere ude.
  Lotteriet. Der var kun sponsoreret få gevinster. Resten indkøbte vi selv. Der blev solgt 3 serier. Ved salget af
  lodder bør der være 1 kasse, hvor man går hen og betaler for de lodder man har i hånden.
  Traktementet: Rejecocktail, Mørbradbøf i svampesovs + tilbehør, kaffe med Frugttærte.
  Musik: Jukeboks. Fungerede rigtig fint og langt billigere end levende musik
  Andet: Intet
 5. Økonomi: Gennemgået. Ser fint ud.
 6. Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler
  bestyrelsen på lukket møde). Intet
 7. Kommende arrangementer.

Planlægning af Standerstrygning d. 5. oktober.
Program og traktement er planlagt. Menu: Biksemad, spejlæg, rødbeder og brød. Kylling, mørbrad og
frikadeller. 1 gratis genstand pr. person. Vi har en del kød og brød i fryseren.
Indbydelse udsendes snarest.
Juletræet tændes d. 23.novenber kl. 14

 1. Eventuelt. Intet
 2. Næste møde: Mandag d. 4. november kl. 18.30 hos Birte.