Referat 25. April 2022

                        Referat                      
Bestyrelsesmøde  
Data om mødet   Dato: 25. april 2022 Tid: kl.18.30-21.30 Referent: Jytte     Mødedeltagere:   Lise Alex Clausen, Knud Andreasen, Frank Dolberg, Jan Grunnet, Jørgen Mogensen, Alexander Thomassen, Jytte Vestergaard
Dagsorden Referat Ansvarlig
1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt.     Godkendt med ekstra punkt: Besøg af Ida fra Brønderslev Bibliotek som fremlagde idé om samarbejde mellem Agdrupparken og biblioteket. Idéen videregives til aktivitetsudvalgets møde onsdag d. 27/4-22.  
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt  
3. Siden sidst.
   
Haver til salg: Gudenåvej 2, Susåvej 10, 12, 26 og 32. Enighed om at der skal runddeles en skrivelse om procedure ved salg af sit kolonihavehus. Frank bliver administrator på hjemmesiden. God tilslutning til standerhejsningen d. 2. april. 48 medlemmer deltog. Knud har installeret app fra forsyningen til overvågning af vandforbruget. Containeren til haveaffald er ankommet og står bag fælleshuset. Der bliver bestilt fælles affaldscontainer til husholdningsaffald. Den stilles ved fælleshuset. Alle opfordres til at benytte den i stedet for at få afhentet ved eget havelod. Frank ta’r kontakt til Vej og Anlæg med henblik på renovering af Finlandsvej.  
4. Økonomi/regnskab ved kassereren Regnskabet følger budgettet.  
5. Kommende arrangementer. Arbejdsdag og Sct. Hans (spiritusbevilling)     Arbejdsdag d. 28. maj. Kl. 9-13. Båltaler til Sct. Hans spørges. Lise søger spiritusbevilling.  
6. Nyt fra aktivitetsudvalget.

Udvalget holder møde onsdag d. 27/4-22.  
7. Fordeling af opgaver.       Hjemmeside: Frank Udlejning og tjek før og efter: Lise Haveområdet: Jytte Opmåling af huse før vurdering samt godkendelse af nybyggeri: Lise og Jytte Klargøring af dokumenter før salg: Knud Overdragelsesprocedure: Knud og Jan Kontakt til kommunen vedrørende Frilandsvej: Jørgen Kontakt til vandforsyning og opsyn med forbrug: Knud  
8. Vores veje.     Der opsættes skilte med 15 km/t ved indkørslen til Susåvej og Gudenåvej.  
9. Henvendelse fra medlemmer. (Evt. personsag behandler bestyrelsen på lukket møde).              Ansøgning om at opstille drivhus er imødekommet. Tegning ajourføres.    
10. Eventuelt Vurderingskursus d. 17. og 19. maj i Eriksminde i Hjørring. Der er stemning i bestyrelsen for at vi skal købe lagerplads i Dropboks, hvor vi kan gemme/dele dokumenter. Sikkert og digitalt.    
11. Næste møde Onsdag d. 25. maj kl. 18 i Hyggeren