Referat april 2020

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. april kl. 13

Mødt: Birte Nielsen, Knud Andreasen, Inger Marie Mogensen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard

Referent: Jytte

  1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt

Godkendt.

  • Byggeprojekter vedr. Susåvej 12, Susåvej 10 og Gudenåvej 12

Susåvej 10 og 12 afventer svar på forespørgsel til Kommunens Plan og Miljø

Gudenåvej 12 har stillet sagen i bero.

  • Hvornår skal vi bestille vejfyld?

P.t. kører mange tunge biler med byggematerialer, så vi udsætter påfyldning til senere.

Vi arbejder på vejledning om, hvordan man skal forholde sig, når man får store leveringer.

Det er en god ide, som mange allerede gør at give besked via Facebook, når man får leveringer. Derved kan vi undgå at parkerede biler, står i vejen.

  • Skal vi igangsætte ”byggemodning” af Kongeåvej nr. 3, 5 og 7

Vi indhenter tilbud på dræning og beslutter ud fra det, om vi skal igangsætte.

  • Hæksyn. Hvornår?

Næste hæksyn bliver lørdag d. 25. april kl. 10.

  • Hussalg. Opsigelse.

Der er 9 huse til salg på Susåvej, 4 huse på Gudenåvej og 2 på Kongeåvej.

Birte skriver en pressemeddelelse til Oplandsavisen, så vi kan få noget PR. Måske kan det sætte gang i salget.

  • Kommende arrangementer. Vores plan for arrangementer er indtil videre aflyst/udsat. Stafet for livet er aflyst. Usikkert om vi kan holde Sct. Hans, hvis det bliver muligt, skal vi sikre os en taler.

Vi kommer til at mangle sociale arrangementer. Kan vi opfinde noget, som vi kan gøre sammen men med afstand. Hvor der ikke er mere end 10 personer ad gangen

Vi arrangerer ikke på nuværende tidspunkt nogen arrangementer, men tænker i alternative baner.

8)  Eventuelt

      Intet

9) Næste møde?