Referat 26. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. aug. 2019

Mødt var: Birte Nielsen, Knud Andreasen, Inger Marie Mogensen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard

Referent: Jytte

  1. Godkendelse af Dagsorden

Godkendt

  • Godkendelse af sidste referater (18. juli og 5. aug.)

Godkendt

  • Siden sidst

Salg af kolonihavehuse: Susåvej 5 solgt til Inger Johansen, Susåvej 6 til Henrik Hansen og Susåvej 23 til Tina Svendsen.

Status vedr. TV-optagelser: Sidste optagelse d. tirsdag d. 3. september og sendes på KanalNord mandag d. 9. september kl. 16 og igen kl. 23.

Nyt fra Bygningsudvalget: Møde med repræsentanter fra kommunen mandag d. 9. september.

Nyt fra kreds og forbund: Udflugt søndag d. 1. september sammen med Eriksminde, Hjørring. Lille Bangsbo, Frederikshavn har fået ny formand.

Klager over alt for stærk kørsel især omkring Klubhuset. Hvad kan vi gøre ved problemet? Vi observerer og opfordrer på det kraftigste til pæn kørsel.

Parkeringsproblemer: Der sendes mail ud til alle med henvisning til § 2.2 i Ordensreglementet, som omhandler parkeringsregler. Gæster henvises til gæsteparkeringspladserne.

Container til grene og hækafklip: Der er igen opsat container syd for laden til hækafklip og andre mindre grene/afklip. Der må ikke smides ukrudt og jord i containeren, da vi afregner efter vægt. Den fjernes først, når den er fuld.

”Høst” i det fredede område: Foreningen har indkøbt en le, og Bjørn og Jørgen har høstet rigtig meget ukrudt og kørt det væk.  

Andet. Intet.

  • Evaluering af

Høstmarkedet: Bestyrelsen taler for at gentage konceptet for høstmarkedet til næste år. Overskuddet var minimalt, men arbejdet var meget nemmere. Mange mennesker var trods dårligt vejr på besøg og kiggede indenfor i haverne. Rigtig god PR for området.  

  • Økonomi: Gennemgået og godkendt
  •  Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på lukket møde). Opførsel af drivhus er godkendt.
  • Kommende arrangementer.

Planlægning af Præmiefesten: Opgaverne er fordelt og indbydelser sendes ud snarest. Foreningen giver præmier ud over dem fra Forbundet og Kredsen.

  • Hæksyn: Lørdag d. 14. september kl. 13

Standerstrygning: 5. oktober.

  • Eventuelt: Intet
  1. Næste møde: 26. september kl. 18.30