Referat 2. August 2022

           
Data om mødet  
Dato: Tirsdag d. 2. August 2022
Tid: kl. 18.00-21.30
Sted: Hyggeren  
Mødedeltagere:   Lise Alex Clausen, Knud Andreasen, Jan Grunnet, Frank Dolberg, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard   Afbud fra Alexander Thomassen  
Dagsorden Referat
Godkendelse af dags- orden. Evt. med tilføjelse af ekstra punkter. Godkendt
Godkendelse af referat. Godkendt
Siden sidst fra bestyrelsesmedlemmer. Renovationskørsel på Kongeåvej: Lise har forsøgt at stoppe kørslen, da der ikke er nogen abonnenter længere. HUSK: Fra næste år vil der kun være afhentning ved fælleshuset Politiet blev tilkaldt til ballade på haveområdet lørdag d. 30. juli. 2 gæster blev bortvist. Havelejerne indkaldes til samtale snarest.  
Økonomi   Prisen på tomme grunde er fastsat til 9000 kr. Regnskabet ser fint ud. Kun et enkelt medlem mangler at betale kontingent.  
  Haver til salg: Gudenåvej 37 og Susåvej 10 og 26.     Til efterretning
  Haver solgt: Gudenåvej 6 og 15 og Susåvej 12 og 36.     Til efterretning
  Præmiefest og evt. andre arrangementer   Lørdag d. 10. september kl. 18. Standerstrygning lørdag d. 1. oktober kl. 12.  
  Hække. Påtaler og opsigelser.   Hæk- og havesyn næste gang d. 14. august fra kl. 10. Vi følger samtidig op på de påtaler, vi har udsendt efter sidste hæk- og havesyn  
  Nyt fra aktivitetsudvalget   Sankthansaften trak rigtig mange deltagere.  Lasse Risskov holdt en flot tale. 29 deltog i fællesspisningen d. 15. juli. Morgenkaffe om lørdagen er en succes. Der er mange, som gerne lægger have til. Fredagshyggen fortsætter som hidtil. Det slås op på Facebook hver gang.
  Vores veje   Lilleåvej: Planen er, at der skal lægges armeringsnet ud, som dækkes med jord og tilsås med græs. Al kontakt til kommunen vedrørende Finlandsvej, skal gå gennem bestyrelsen.  
   Henvendelser fra medlemmer: Der søges om byggetilladelse fra Susåvej 11 og 38 Begge er godkendt  
Eventuelt.   For eftertiden kan der købes Pepsi Max i caféen
 Næste møde   Søndag d. 14. august kl. 9.00