Referat 16. Oktober

 
Dato: Søndag d. 16. oktober 2022
Tid: kl. 16.00-18.00
Sted: Hyggeren
Referent: Jytte
Mødedeltagere:
 
Mødt: Lise Alex Clausen, Knud Andresen, Frank Dolberg, Jan Grunnet, Jørgen Mogensen, Alexander Thomassen, Jytte Vestergaard
Dagsorden
Referat
 
Godkendelse af dagsorden. Evt. med tilføjelse af ekstra punkter.
Godkendt
 
Godkendelse af referat.
Godkendt
 
Siden sidst – fra bestyrelsesmedlemmer.
Præmiefest: 34 voksne + 3 børn var tilmeldt. Hyggeligt arrangement
Standerstrygning: 36 deltog.
Knud har sorteret alle foreningens papirer, så der er en mappe for hvert havelod. Heri er gældende lejekontrakt, ejererklæring, byggeansøgninger, tegninger, vurderinger og andre vigtige dokumenter.
Jørgen Mogensen kontakter materielgården for vedligehold af Frilandsvej.
Kontrakt med spejderne, om at bruge vores lokaler og område, er undervejs.
 
Økonomi/regnskab ved kassereren
 
Affaldscontainerne er tømt for sidste gang i denne sæson. De sættes i laden indtil sæsonstart 2023.
Regnskab og budget gennemgået. Der har været ekstra udgifter ifm. træer, som væltede i stormen.
Der mangler stadig få indbetalinger for vand.
 
Haver solgt: Gudenåvej 25.
Lilleåvej 2 er solgt og Lilleåvej 4 er overdraget til familie
Gudenåvej 25 er solgt til Jørgen Førby.
Lilleåvej 2 er solgt til Maher Mohammadkher Abd Rabo
Lilleåvej 4 er overdraget til Torben Roersen Nielsen
 
Haver til salg: Gudenåvej 35 og 37
Susåvej 10, 15 og 26
 
 
 
Påtaler.
Der er p.t. 2-3 sager angående manglende vedligehold.
Orienteret og diskuteret.
 
Kredsmøde.
Vi afventer referat fra kongressen.
Kredstur til næste år er under planlægning.
 
Nyt fra aktivitetsudvalget
Udvalget får næste år deres egen konto, så der bliver klarhed om økonomien i aktiviteterne.
Vi har planlagt arrangementer til sæson 2023.
Vi har evalueret Littera(gå)ture. Alle var begejstrede for arrangementet og samarbejdet med Biblioteket.
 Henvendelser fra medlemmer: Byggeansøgning.
Ikke godkendt. Mangler præcise mål.
11. Evaluering af sæsonen
 
Årshjul udarbejdes på møde i februar. Vigtigt at udmelde datoer for arrangementer fra sæsonstart.
Vi strammer op ift. at overnatte på hverdage efter 1. oktober. Det er ikke tilladt ud over ferier og weekender. I særlige tilfælde kan bestyrelsen give tilladelse til overnatning i kortere perioder.
 
Eventuelt.
 
 
 Næste møde
 
Møde d. 3/11 kl. 17-20 om adventsarrangement d. 27/11
Knud indkalder til møde først i januar 2023.