Opslagstavlen

NYE HAVELEJERE:

Velkommen til Gitte Stenhøj, som har købt Susåvej 22, og til  Lisa og Brian Nørregaard Kristensen, som har købt Susåvej 17, og til Anita, som har købt Susåvej 7. Håber I vil få mange gode år i jeres kolonihave.

Velkommen til Adham, som har købt Lilleåvej 2 og velkommen til Steen, som har købt Kongeåvej 19. Håber I får skønne stunder i jeres kolonihaver.

Velkommen til Ghadfan, som har købt Susåvej 26. Håber du må nyde din kolonihave.

Velkommen til Judith og Lars som har købt Gudenåvej 10.  Håber I må få mange dejlige stunder i jeres kolonihave.

Og god arbejdslyst til Frank med dit nybyggeri på Susåvej 

Velkommen til Jette, som har købt Susåvej 20. Velkommen til John, som har købt Susåvej 38. Velkommen til Yvonne og Jørgen, som har købt Kongeåvej 11. til Susanne og Lars, som har købt Gudenåvej 37. Håber I må få rigtig mange gode år i kolonihaven.

Farvel og tak for tiden i Agdrupparken til Svend og til Heine.

Der kan nu lægges frysedunke i fryseren i Klubhuset. Pris 150 kr for en sæson. Ved tilmelding og betaling udleveres nøgle og 2 dunke

Vejene og trafik med store lastbiler i Agdrupparken

Bestyrelsen har holdt møde og har bl.a. drøftet vej-vedligeholdelsen. Susåvej trænger mest til fyld, men da der pt. køres en del byggematerialer til Susåvej, vil vi vente lidt med fyld. 
Det er en rigtig god ide, at skrive på Face Book, når der ventes materialer, så naboer kan være forberedt, og evt. flytte parkerede biler imens det står på. Bestyrelsen opfordrer til, at den, der modtager materialer beder chaufføren om at bakke hen til byggepladsen, og at modtageren eller en anden person er til stede for at sikre, at ingen børn eller andre risikerer at komme i vejen.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Velkommen til Susanne og Lars, som har købt Gudenåvej 37

Velkommen til Michael, som har købt Susåvej 3

Velkommen til Kristina, som har købt Susåvej 23

Og farvel til Heine, Tanja, Carsten og Allan. Tak for tiden I har været med i Agdrupparken

God arbejdslyst til Anne og Frank som har købt Susåvej 6, og er allerede i fuld gang med at bygge deres fremtidige kolonihavehus.

Velkommen til Helena, som har købt Gudenåvej 6, og et farvel til Knud, som har haft kolonihaven i mere end 20 år.

Velkommen til Anja og Hanne, som har købt Susåvej 10. Håber I sammen med jeres familie må få mange gode stunder sammen i Agdrupparken.

Ved du at, der findes hjertestartere tæt på Agdrupparken?

Der hænger en  hjertestarter på  Skovtoften 8., Den er placeret på nordsiden af fællesskur vendt over mod Kongeåvej

Desuden hænger der en hjertestarter i u-låst skab på Vestskoven 16

Kære Havelejer.
Hermed ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for året, der er gået.

Husk betaling af kontingent for 1. halvår 1500 kr. forfalder til betaling 1. januar og betaling for 2. halvår er 1. juli

Forsikring
Til de af jer, som har forsikret i Fællesforsikringen, har vi vedhæftet forsikringspolicen. Vi får en ny police hver gang en ny tilmelder sig. Det er mange sider, og det er ikke nødvendigt, printe den ud da den bliver lagt på foreningens hjemmeside. Alle, som ikke er med i fællesforsikringen bedes tjekke, at I har mindst en brandforsikring med ansvar.

Generalforsamling.
Næste generalforsamling er fastsat til lørdag den 29. februar kl. 13,00

Ætsede håndtag i målerbrøndene

Alle haner i målerbrøndene er nu tjekket. Der skal skiftes haner i 62 brønde.

Vandspild.

Der er en dryppende vandhane eller en utæthed i en have. Der forsvinder 50 – 60 liter vand pr i time i nattetimerne. Kontroller jævnligt, at uret i brønden står stille, når der ikke bruges vand. Det er dyrt og det er vandspild, at have en dryppende hane. (opdateret den 3. april 2019)

Affaldsordninger i Agdrupparken

Der vil være opstillet en stor container syd for klubhuset i sidste halvdel af juni. Denne container er til hækklip og mindre grene.

Har du ikke mulighed for kompostere i egen have, eller selv køre haveaffald til genbrugspladsen, kan man bestille en container hos AVV.

Der kan bestilles afhentning af restaffald/madaffald hos Sølvkjær (som sædvanlig) afhentes hver tirsdag i lige uger 

Affaldsordninger med AVV og Sølvkjær bestiller og betaler hver enkel havelejer selv. Den store container i juni betaler foreningen 

Forsikring Alle skal mindst have brandforsikring  Har du styr på det ??

Husk betaling af Fællesforsikring er 1. April.
Indbetal på konto nr.  9070 1625244249