Opslagstavlen

Sæsonen slutter med

Standerstrygning lørdag den 5. oktober 2019

Sidste tilmelding til Præmiefesten mandag den 2. september til agdrup9700@gmail.com eller SMS/tlf. 4295 3937

Se indbydelse til udflugt den 1. september under Arrangementer

Torsdag den 13. juni
Hej alle sammen.
Der forsvinder stadig meget vand. I går blev der fundet et toilet, der løb, men stadig forsvinder der 250 liter i timen (målt natten til i dag). Jeg har været rundt og kigget efter våde rabatter, men intet unormalt, så det er en eller flere, som har en utæt hane i haven eller huset. Kig i din brønd for at se, om uret står stille, og kig også i naboens brønd.
Venlig hilsen

Sct. Hans aften

Kolonihaveforeningen Agdrupparken indbyder til Sct. Hansbål søndag den 23. juni.
Festlighederne starter med spisning fra kl 18,30. Der kan købes aftensmad, bestående af kartoffelsalat med diverse tilbehør, drikkevarer, kaffe og vafler
Ca. kl 20 er der båltale v/Borgmester Mikael Klitgaard. Derefter tændes bålet, og heksen sendes til Bloksbjerg.
Børn er velkommen til at medbringe hekse til at sætte på bålet. Vi håber rigtig mange har lyst at være med. Alle er velkomne.

Arbejdsdag lørdag den 25. maj. Se omtalen under Arrangementer.

Ætsede haner i målerbrøndene

Alle haner i målerbrøndene er nu tjekket. Der skal skiftes haner i 62 brønde. Vi bør måske overveje at anskaffe ekstra haner, i tilfælde af, at der senere vil opstå problemer med de resterende brønde.

Vandspild.

Der er en dryppende vandhane eller en utæthed i en have. Der forsvinder 50 – 60 liter vand pr i time i nattetimerne. Kontroller jævnligt, at uret i brønden står stille, når der ikke bruges vand. Det er dyrt og det er vandspild, at have en dryppende hane. (opdateret den 3. april 2019)

Affaldsordninger i Agdrupparken

Der vil være opstillet en stor container syd for klubhuset i sidste halvdel af juni. Denne container er til hækklip og mindre grene.

Har du ikke mulighed for kompostere i egen have, eller selv køre haveaffald til genbrugspladsen, kan man bestille en container hos AVV.

Der kan bestilles afhentning af restaffald/madaffald hos Sølvkjær (som sædvanlig) afhentes hver tirsdag i lige uger 

Affaldsordninger med AVV og Sølvkjær bestiller og betaler hver enkel havelejer selv. Den store container i juni betaler foreningen 

Forsikring Alle skal mindst have brandforsikring  Har du styr på det ??

Kontingent

Husk betaling af kontingent for 2. halvår 2019. Betales 1. Juli.
Indbetal på konto nr.  9070 1625244249