Opslagstavlen

Velkommen til Britta Kornum, som har overtaget Susåvej 24
Velkommen til Pernille Hansen, som har overtaget Susåvej 1 og velkommen til Niels Anker Sørensen, som har overtaget Susåvej 16. Håber I får mange gode stunder i jeres kolonihave.
Velkommen til Malene og Frank som har overtaget Gudenåvej nr. 15, Håber I, sammen med jeres børn, må få rigtig mange gode år i jeres kolonihave. Farvel og stor tak til Vagn, du vil blive savnet. 

Referat af video-bestyrelsesmøde onsdag den 25. november 2020

Bag skærmene sad: Birte Nielsen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard

Afbud fra: Inger Marie Mogensen

Referent: Jytte

 • Godkendelse

Godkendt uden tilføjelser.

 • Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

 • Meddelelser ved formanden

Der er siden sidst solgt Gudenåvej 15 til Malene og Frank Quittenbaum.  Følgende huse/haver er til salg: 101, 102B, 116, 117, 118, 204, 337, 415, 421

3 huse vurderes snarest, da der står købere klar til at handle.

2 sager om lovligt byggeri er godkendt hos kommunen.

 • Økonomi/regnskab ved kassereren

Regnskabet er gennemgået. Der indsættes et beløb på henlæggelseskontoen.

 • Meddelelser med videre fra løbende udvalg
 1. a) Aktiviteter: Juletræet bliver tændt på lørdag d. 28. november. Ellers ingen aktiviteter.
 2. b) Bygningsudvalget: Lise Alex Clausen indtræder i bygningsudvalget i stedet for Knud Andreasen, som har valgt at trække sig. Bygningsudvalget har udarbejdet en flot projektbeskrivelse, og der er søgt midler hos en lokal fond.
 3. c) Hæk-og havesyn: Bestyrelsen har sat en opsigelsesprocedure i gang overfor en havelejer, som gennem længere til har misligholdt sin have. Kredsens havekonsulent tages med på råd inden havelejeren indkaldes til høring.
 • Kommende arrangementer.

Vi afventer udviklingen i Corona-situationen og håber på, at kunne sende en plan for næste år ud tidligt i det nye år.

 • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Nu mangler kun 19 brønde at få udbedret haner, håndtag eller ventiler.

 • Henvendelser fra medlemmer

Ingen henvendelser

 • Eventuelt

Intet

Næste møde mandag d. 11. januar kl. 18.30

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 19. oktober 2020

Mødt var: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard.

Referent: Jytte

 • Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt

Godkendt med tilføjelse af ”Vinterlukning” under punkt 7

 • Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 • Meddelelser ved formanden.

Vi afventer videre forløb i fogedretssagen.

Fremover sendes alle alvorlige påtaler, indkaldelser til høring og opsigelser anbefalet.

 • Økonomi/regnskab ved kassereren

Gennemgået. Ser fint ud.

 • Meddelelser med videre fra løbende udvalg
 1. a) Aktiviteter: Sidste fredags-åben i cafeen blev der serveret suppe og vafler.

Standerstrygning blev afholdt udendørs uden servering, Alt sammen på grund af Corona. Ved standerstrygningen blev der overrakt præmier: Ærespræmie til Dorthe og Jens, Kongeåvej 1, 1. præmie til Marianne og Ove, Kongeåvej 6.  Kredsens to præmier gik til Dorthe og Jens, Susåvej 34.  Marie og Peter Kongeåvej 2. Desuden fik Jytte og Bent overrakt konsulentens præmie

 

 1. b) Bygningsudvalget: Bygningsudvalget har sammen med bestyrelsen holdt 2 møder i sidste uge. Første møde med besøg af Martin fra BAS, som gav gode råd om at søge midler til byggeriet. Det andet møde var med Mads fra Signatura, hvor vi skulle prøve at pejle os ind på hvilken retning vi nu går. Bygningsudvalget arbejder videre med den endelige projektbeskrivelse, hvorefter der kan søges fonde.

Vi diskuterede muligheden for at leje/købe en barak, da vi mangler mødelokale/kontor samt opbevaringsplads til foreningens dokumenter. Vi tager snarest kontakt til bygningsudvalget.

 1. c) Hæk-og havesyn: Nogle har taget påtalerne alvorligt og er gået i gang, andre har stadig ikke klippet hæk og får påtaler. Der iværksættes sanktioner overfor en havelejer, som gennem lang tid har misligholdt have og hæk.

Bestyrelsen opfordrer kraftigt til at man så vidt muligt får bygningsmaterialer leveret ved klubhuset i vintersæsonen af hensyn til vejene.

Havelejer, som uretmæssigt har placeret et skur på sin grund, kontaktes.

 

 1. d) Huse til salg: Lilleåvej 4, Kongeåvej 15, Susåvej 1, Susåvej 16 og Susåvej 17

Kongeåvej 4 er solgt

 • Kommende arrangementer.

Adventshygge aflyses. Juletræet tændes uden yderligere.

 • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Vand: Ikke alle haner kan lukkes. Vi kontakter et VVS-firma til sat gennemgå alle brønde og lave nødvendige reparationer/udskiftninger af haner.

Vinterlukning: Stuehuset vinterklargøres. Vandet lukkes til toiletterne i laden og til køkkenet.

Vejene lukkes ikke, så længe vejret er som nu.

 • Henvendelser fra medlemmer

Birte svarer på klage fra havelejer.

1 byggeansøgning er godkendt, 2 ansøgninger er videresendt til godkendelse hos Teknisk Forvaltning.

1 byggeansøgning er stillet i bero.

 

 • Eventuelt

Intet

 

Næste møde onsdag d. 25. november kl. 15.00

Nyhedsbrev september 2020

Kære havelejere.

Sommeren og sæsonen går mod slutning. En sommersæson, som har været meget anderledes på grund af coronaen. Næsten ingen fællesarrangementer. Aflyste familiearrangementer. Ikke den samme ” smutten ind” til naboen. Vi håber, at det må blive meget bedre til næste år.

Arrangementer.    Der har i sommerens løb været afholdt 2 arbejdsdage med rigtig pænt besøg. Det har vist sig, at det er en god ide, med blot en arbejdsdag i stedet for en hel weekend, og at opdeling i formiddagshold og eftermiddagshold også har været en succes.

En enkelt ”Spis sammen” aften skabte fuldt hus. En rigtig hyggelig aften med stjerneskud og bøf med løg. Derudover har der alle fredage i juli og august, samt et par fredage i september, været åbent nogle få timer i cafeen. Vi tør ikke gætte på hvor mange vafler der er bagt disse fredage, men det er rigtig mange. Næsten alle fredage har vejret indbudt til udendørs servering. Der vil, som den sidste åbningsdag, være åbent i morgen fredag den 25. sept. kl 17,00, hvor der vil være mulighed for at købe suppe. På grund af det store smittetal i Brønderslev kommune, vil al servering foregå ved bordene, og der vil være mulighed for tilstrækkelig afstand.

Havekonkurrencen. Havekonsulenten har bedømt 6 haver. Heraf er der præmier fra Kolonihaveforbundet til 2 haver, og præmier fra Kredsen til 2 haver, samt en særlig præmie  (konsulentens præmie) til en have. Da det ikke vil være muligt, at afholde en fest med præmieoverrækkelse, har bestyrelsen valgt, at droppe præmier fra Agdrupparken i år. De 5 præmier fra Forbundet, Kredsen og konsulenten vil blive overrakt ved standerstrygningen.

Hæk og have-syn. Bestyrelsen har i løbet af sommeren foretaget flere hæk og have-syn. Dette har resulteret i, at en nogle har fået besked om manglende vedligeholdelse af hæk og have. En del har fået påtale og advarsler. Formår man ikke selv at passe hæk og have, bør man i tide hyre hjælp til pasning.

Salg af kolonihavehuse. Der er årets i løb købt 19  kolonihavehuse og en enkelt grund. Der er i denne sæson renoveret, bygget om og bygget nyt i flere haver.

Bygningsudvalget sover ikke tornerosesøvn, men har været lidt udfordret af coronakrisen, men der har været holdt flere møder med arkitekt og med kommunen med henblik på at finde den bedste og mulig løsning for et nyt klubhus. Der vil komme yderligere oplysninger inden længe.

Nøgler. En del havelejere har haft nøgle til toilet og vanddunke til fryserum. Vi beder om at få både nøgler og dunke retur senest den 3. oktober. Det vil være muligt at aflevere fredag den 25. september kl. 17-20 i klubhuset, eller til standerstrygning, eller til Lise på Gudenåvej 5 (når Lise er i kolonihaven)

Vand. Flere har spurgt om, hvornår der lukkes for vand og veje. Der lukkes ikke for vandet ved hovedhanen. Når der aflæses vand 1. okt. lukkes for vandet i de enkelte brønde, hvorefter den enkelte havelejer selv åbner og lukker efter behov i løbet af vinteren. Vejene lukkes hvis vejr, eller uhensigtsmæssig trafik gør det nødvendigt. Såfremt vejene er lukkede, rettes henvendelse til bestyrelsen, hvis der er behov for fragt af byggematerialer eller andet.

Det er ikke lovligt at bo i kolonihaven fra 1. oktober til 1. april, bortset fra enkelte weekends og lignende. Det er selvfølgelig lovligt at opholde sig i haven i dagtimerne.

 

Standerstrygning. På grund af de nuværende restriktioner fra regeringen og sundhedsmyndighederne er det ikke muligt, at arrangere fest til standerstrygningen, men flaget vil være hejst fra morgenstunden lørdag den 3. oktober, og kl. 14,00 vil der være overrækkelse af præmier. Hvorefter der takkes for sommeren og flaget stryges. Alle er velkomne, men vær opmærksom på, at holde afstand, og at der ikke samles flere end 50 i hver gruppe.

 

TAK for en god, men meget anderledes sæson. Både Face Book siden og hjemmesiden www. Agdrupparken.dk  er aktiv hele vinteren.

Venlig hilsen

Inger Marie, Knud, Lise, Jytte og Birte

###################################################


Arbejdsdag den 15. august
   Af hensyn til arbejdsfordeling og smittehensyn, beder vi om tilmelding senest torsdag den 13. aug.. Ønsker du at møde kl 9,00 til 12,30, eller vil du hellere møde kl. 12,30 til 16,00 ?   Formiddagsholdet starter med kaffe og rundstykker. Eftermiddagsholdet slutter med kaffe og kage

NYE HAVELEJERE:

Velkommen til Anne Nørgaard Nielsen, som har købt Susåvej 30. Og Velkommen til Katrine, Joachim, Lukas og Nelli, som er flyttet ind på Gudenåvej 19. Håber I alle må få glæde af jeres kolonihaver

Velkommen til Gitte Stenhøj, som har købt Susåvej 22, og til  Lisa og Brian Nørregaard Kristensen, som har købt Susåvej 17, og til Anita, som har købt Susåvej 7. Håber I vil få mange gode år i jeres kolonihave.

Velkommen til Adham, som har købt Lilleåvej 2 og velkommen til Steen, som har købt Kongeåvej 19. Håber I får skønne stunder i jeres kolonihaver.

Der kan nu lægges frysedunke i fryseren i Klubhuset. Pris 150 kr for en sæson. Ved tilmelding og betaling udleveres nøgle og 2 dunke

Vejene og trafik med store lastbiler i Agdrupparken

Bestyrelsen har holdt møde og har bl.a. drøftet vej-vedligeholdelsen. Susåvej trænger mest til fyld, men da der pt. køres en del byggematerialer til Susåvej, vil vi vente lidt med fyld. 
Det er en rigtig god ide, at skrive på Face Book, når der ventes materialer, så naboer kan være forberedt, og evt. flytte parkerede biler imens det står på. Bestyrelsen opfordrer til, at den, der modtager materialer beder chaufføren om at bakke hen til byggepladsen, og at modtageren eller en anden person er til stede for at sikre, at ingen børn eller andre risikerer at komme i vejen.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Velkommen til Susanne og Lars, som har købt Gudenåvej 37

Velkommen til Michael, som har købt Susåvej 3

Velkommen til Kristina, som har købt Susåvej 23

Og farvel til Heine, Tanja, Carsten og Allan. Tak for tiden I har været med i Agdrupparken

God arbejdslyst til Anne og Frank som har købt Susåvej 6, og er allerede i fuld gang med at bygge deres fremtidige kolonihavehus.

Velkommen til Helena, som har købt Gudenåvej 6, og et farvel til Knud, som har haft kolonihaven i mere end 20 år.

Velkommen til Anja og Hanne, som har købt Susåvej 10. Håber I sammen med jeres familie må få mange gode stunder sammen i Agdrupparken.

Ved du at, der findes hjertestartere tæt på Agdrupparken?

Der hænger en  hjertestarter på  Skovtoften 8., Den er placeret på nordsiden af fællesskur vendt over mod Kongeåvej

Desuden hænger der en hjertestarter i u-låst skab på Vestskoven 16

Kære Havelejer.
Hermed ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for året, der er gået.

Husk betaling af kontingent for 1. halvår 1500 kr. forfalder til betaling 1. januar og betaling for 2. halvår er 1. juli

Forsikring
Til de af jer, som har forsikret i Fællesforsikringen, har vi vedhæftet forsikringspolicen. Vi får en ny police hver gang en ny tilmelder sig. Det er mange sider, og det er ikke nødvendigt, printe den ud da den bliver lagt på foreningens hjemmeside. Alle, som ikke er med i fællesforsikringen bedes tjekke, at I har mindst en brandforsikring med ansvar.

Generalforsamling.
Næste generalforsamling er fastsat til lørdag den 29. februar kl. 13,00

Ætsede håndtag i målerbrøndene

Alle haner i målerbrøndene er nu tjekket. Der skal skiftes haner i 62 brønde.

Vandspild.

Der er en dryppende vandhane eller en utæthed i en have. Der forsvinder 50 – 60 liter vand pr i time i nattetimerne. Kontroller jævnligt, at uret i brønden står stille, når der ikke bruges vand. Det er dyrt og det er vandspild, at have en dryppende hane. (opdateret den 3. april 2019)

Affaldsordninger i Agdrupparken

Der vil være opstillet en stor container syd for klubhuset i sidste halvdel af juni. Denne container er til hækklip og mindre grene.

Har du ikke mulighed for kompostere i egen have, eller selv køre haveaffald til genbrugspladsen, kan man bestille en container hos AVV.

Der kan bestilles afhentning af restaffald/madaffald hos Sølvkjær (som sædvanlig) afhentes hver tirsdag i lige uger 

Affaldsordninger med AVV og Sølvkjær bestiller og betaler hver enkel havelejer selv. Den store container i juni betaler foreningen 

Forsikring Alle skal mindst have brandforsikring  Har du styr på det ??

Husk betaling af Fællesforsikring er 1. April.
Indbetal på konto nr.  9070 1625244249