Opslagstavlen

Nyhedsbrev september 2020

Kære havelejere.

Sommeren og sæsonen går mod slutning. En sommersæson, som har været meget anderledes på grund af coronaen. Næsten ingen fællesarrangementer. Aflyste familiearrangementer. Ikke den samme ” smutten ind” til naboen. Vi håber, at det må blive meget bedre til næste år.

Arrangementer.    Der har i sommerens løb været afholdt 2 arbejdsdage med rigtig pænt besøg. Det har vist sig, at det er en god ide, med blot en arbejdsdag i stedet for en hel weekend, og at opdeling i formiddagshold og eftermiddagshold også har været en succes.

En enkelt ”Spis sammen” aften skabte fuldt hus. En rigtig hyggelig aften med stjerneskud og bøf med løg. Derudover har der alle fredage i juli og august, samt et par fredage i september, været åbent nogle få timer i cafeen. Vi tør ikke gætte på hvor mange vafler der er bagt disse fredage, men det er rigtig mange. Næsten alle fredage har vejret indbudt til udendørs servering. Der vil, som den sidste åbningsdag, være åbent i morgen fredag den 25. sept. kl 17,00, hvor der vil være mulighed for at købe suppe. På grund af det store smittetal i Brønderslev kommune, vil al servering foregå ved bordene, og der vil være mulighed for tilstrækkelig afstand.

Havekonkurrencen. Havekonsulenten har bedømt 6 haver. Heraf er der præmier fra Kolonihaveforbundet til 2 haver, og præmier fra Kredsen til 2 haver, samt en særlig præmie  (konsulentens præmie) til en have. Da det ikke vil være muligt, at afholde en fest med præmieoverrækkelse, har bestyrelsen valgt, at droppe præmier fra Agdrupparken i år. De 5 præmier fra Forbundet, Kredsen og konsulenten vil blive overrakt ved standerstrygningen.

Hæk og have-syn. Bestyrelsen har i løbet af sommeren foretaget flere hæk og have-syn. Dette har resulteret i, at en nogle har fået besked om manglende vedligeholdelse af hæk og have. En del har fået påtale og advarsler. Formår man ikke selv at passe hæk og have, bør man i tide hyre hjælp til pasning.

Salg af kolonihavehuse. Der er årets i løb købt 19  kolonihavehuse og en enkelt grund. Der er i denne sæson renoveret, bygget om og bygget nyt i flere haver.

Bygningsudvalget sover ikke tornerosesøvn, men har været lidt udfordret af coronakrisen, men der har været holdt flere møder med arkitekt og med kommunen med henblik på at finde den bedste og mulig løsning for et nyt klubhus. Der vil komme yderligere oplysninger inden længe.

Nøgler. En del havelejere har haft nøgle til toilet og vanddunke til fryserum. Vi beder om at få både nøgler og dunke retur senest den 3. oktober. Det vil være muligt at aflevere fredag den 25. september kl. 17-20 i klubhuset, eller til standerstrygning, eller til Lise på Gudenåvej 5 (når Lise er i kolonihaven)

Vand. Flere har spurgt om, hvornår der lukkes for vand og veje. Der lukkes ikke for vandet ved hovedhanen. Når der aflæses vand 1. okt. lukkes for vandet i de enkelte brønde, hvorefter den enkelte havelejer selv åbner og lukker efter behov i løbet af vinteren. Vejene lukkes hvis vejr, eller uhensigtsmæssig trafik gør det nødvendigt. Såfremt vejene er lukkede, rettes henvendelse til bestyrelsen, hvis der er behov for fragt af byggematerialer eller andet.

Det er ikke lovligt at bo i kolonihaven fra 1. oktober til 1. april, bortset fra enkelte weekends og lignende. Det er selvfølgelig lovligt at opholde sig i haven i dagtimerne.

 

Standerstrygning. På grund af de nuværende restriktioner fra regeringen og sundhedsmyndighederne er det ikke muligt, at arrangere fest til standerstrygningen, men flaget vil være hejst fra morgenstunden lørdag den 3. oktober, og kl. 14,00 vil der være overrækkelse af præmier. Hvorefter der takkes for sommeren og flaget stryges. Alle er velkomne, men vær opmærksom på, at holde afstand, og at der ikke samles flere end 50 i hver gruppe.

 

TAK for en god, men meget anderledes sæson. Både Face Book siden og hjemmesiden www. Agdrupparken.dk  er aktiv hele vinteren.

Venlig hilsen

Inger Marie, Knud, Lise, Jytte og Birte

###################################################

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 14. september 2020

Mødt var: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte    Vestergaard

Referent: Jytte

 • Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt

Godkendt uden tilføjelser

 • Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 • Meddelelser ved formanden: Salg af kolonihavehuse: Susåvej 11 er solgt til Jan Grunnet.

Repræsentantskabsmødet den onsdag den 18. kl. 19,00 i Klubhuset. Knud, Lise og Jytte deltager fra Agdrupparken. Birte deltager som kasserer i Kredsen.

 • Økonomi/regnskab ved kassereren

Gennemgået.

 • Meddelelser med videre fra løbende udvalg
 1. a) Aktiviteter: Suppe-salg som afslutning i cafeen den 25. september. Lise, Birte og Jytte står for det.
 2. b) Bygningsudvalget: Der afholdes møde med repræsentanter fra kommunen torsdag d. 17/9-20.
 3. c) Hæk-og havesyn: Vi foretager hæksyn søndag d. 20/9-20
 4. d) Godkendelse af byggerier: Ansøgte bygninger som er færdiggjort, skal godkendes. Det er sket med en del.
 • Kommende arrangementer.

Standerstrygning: Vi afventer Corona-situationen inden vi planlægger dagen endeligt.

 • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

2 kørefaste brønddæksler er revnet. Leverandøren er kontaktet. For at undgå revnet skal låget hvile på fast underlag/terræn.

 • Vores alkoholbevilling udløber nu i september.

Fremover søger vi kun om lejlighedsbevilling til de arrangementer, hvor der kommer gæster udefra. Det kræver ikke bevilling, at servere for foreningens medlemmer.

 • Mobil Pay er opsagt, da det er alt for dyrt i forhold til vores brug.

Formand og kasserer kan få mobilt bredbånd betalt af foreningen i sæsonen.

 • Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter

behandler bestyrelsen på det lukkede møde)

 1. a) Der er 4 byggeansøgninger om dispensation, som vi skal godkende inden de sendes til kommunen

Godkendt med få rettelser/tilføjelser. Sendes videre til godkendelse hos kommunen.

 1. b) Der er ønske om at få lagt armeringsmåtter i køresporene på Lilleåvej

Bestyrelsen er positiv og undersøger mål og pris.

11)    Eventuelt                                                                        Næste møde: mandag d. 19/10 kl. 18.30

Velkommen til Helene Kjær Jensen, som har købt Kongeåvej 4. Håber du og Jacob må nyde kolonihavelivet og få gode oplevelser her. Tak til Kirsten, som nu forlader Agdrupparken
Velkommen til Jan Grunnet, som har købt Susåvej 11. Håber du og Hanne må få mange gode oplevelser i nr. 11. Stor tak til Doris for dine mange år i Agdrupparken, tak for alt hvad du har ydet til gavn og glæde for foreningen. 

Præmiefesten Den 5. September er aflyst på grund af det stigende smittetryk 


Arbejdsdag den 15. august
   Af hensyn til arbejdsfordeling og smittehensyn, beder vi om tilmelding senest torsdag den 13. aug.. Ønsker du at møde kl 9,00 til 12,30, eller vil du hellere møde kl. 12,30 til 16,00 ?   Formiddagsholdet starter med kaffe og rundstykker. Eftermiddagsholdet slutter med kaffe og kage

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. august 2020

Mødt var Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard

Referent: Jytte

 • Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt

Godkendt

 • Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 • Meddelelser ved formanden: Gudenåvej 19 er solgt til Katrine Mosbæk Andersen. Der er en interesseret køber til Susåvej 24, men der kan ikke handles før sagen i fogedretten er afsluttet.

De sidste vandhaner er lovet udskiftet i uge 33/34. Hækken er klippet på Susåvej 18. Finlandsvej trænger til gennemgribende reparation. Birte snakker med vejformanden Jan om en løsning.

Ændring af udkørslen fra Susåvej ordnes på næste arbejdsdag lørdag d. 15. august.

 • Økonomi/regnskab ved kassereren.

Gennemgået. Der mangler stadig 3 kontingentindbetalinger.

Forenings-MobilePay opsiges pga. store gebyrer.

 • Meddelelser med videre fra løbende udvalg:

Hæk og havesyn. Indstillinger til havekonkurrence.

4 er indstillet til konkurrencen i Kredsen/Forbundet.

De fleste hække er klippet, men mange overholder ikke max. højde på 170 cm. De hører fra os.

Cafeen/Hyggeren har haft åbent fredage i juli.

Vi fortsætter i august, så længe der er tilslutning.

Spis Sammen den 31. juli: 57 deltagere

Udlejning af Klubhuset: 29. august, 12. august, 20. august, 24. oktober

Angående byggerier: Mange byggesager er ikke færdigbehandlet. Byggerierne skal godkendes efter færdiggørelse. Bestyrelsen henvender sig til de havelejere, der har haft indsendt byggeansøgning og får gjort status.

Bygningsudvalget: Møde med arkitekter og kommunale folk d. 11. august. Knud og Jes deltager fra foreningen.

 • Kommende arrangementer.
  1. Høstmarked.

Aflyst pga. Covid19 smittefare

 1. Præmiefesten d. 5. september

Afventer nærmere planlægning

Lørdag d. 15. august

 1. hold møder kl. 9-12.30
 2. hold møder kl. 12.30-16

 

 • Henvendelser fra medlemmer.

Ansøgning fra havelejer er godkendt efter henvendelse til kommunen.

 

 • Eventuelt

Intet

 • Næste møde

Endnu ikke aftalt

NYE HAVELEJERE:

Velkommen til Anne Nørgaard Nielsen, som har købt Susåvej 30. Og Velkommen til Katrine, Joachim, Lukas og Nelli, som er flyttet ind på Gudenåvej 19. Håber I alle må få glæde af jeres kolonihaver

Velkommen til Gitte Stenhøj, som har købt Susåvej 22, og til  Lisa og Brian Nørregaard Kristensen, som har købt Susåvej 17, og til Anita, som har købt Susåvej 7. Håber I vil få mange gode år i jeres kolonihave.

Velkommen til Adham, som har købt Lilleåvej 2 og velkommen til Steen, som har købt Kongeåvej 19. Håber I får skønne stunder i jeres kolonihaver.

Der kan nu lægges frysedunke i fryseren i Klubhuset. Pris 150 kr for en sæson. Ved tilmelding og betaling udleveres nøgle og 2 dunke

Vejene og trafik med store lastbiler i Agdrupparken

Bestyrelsen har holdt møde og har bl.a. drøftet vej-vedligeholdelsen. Susåvej trænger mest til fyld, men da der pt. køres en del byggematerialer til Susåvej, vil vi vente lidt med fyld. 
Det er en rigtig god ide, at skrive på Face Book, når der ventes materialer, så naboer kan være forberedt, og evt. flytte parkerede biler imens det står på. Bestyrelsen opfordrer til, at den, der modtager materialer beder chaufføren om at bakke hen til byggepladsen, og at modtageren eller en anden person er til stede for at sikre, at ingen børn eller andre risikerer at komme i vejen.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Velkommen til Susanne og Lars, som har købt Gudenåvej 37

Velkommen til Michael, som har købt Susåvej 3

Velkommen til Kristina, som har købt Susåvej 23

Og farvel til Heine, Tanja, Carsten og Allan. Tak for tiden I har været med i Agdrupparken

God arbejdslyst til Anne og Frank som har købt Susåvej 6, og er allerede i fuld gang med at bygge deres fremtidige kolonihavehus.

Velkommen til Helena, som har købt Gudenåvej 6, og et farvel til Knud, som har haft kolonihaven i mere end 20 år.

Velkommen til Anja og Hanne, som har købt Susåvej 10. Håber I sammen med jeres familie må få mange gode stunder sammen i Agdrupparken.

Ved du at, der findes hjertestartere tæt på Agdrupparken?

Der hænger en  hjertestarter på  Skovtoften 8., Den er placeret på nordsiden af fællesskur vendt over mod Kongeåvej

Desuden hænger der en hjertestarter i u-låst skab på Vestskoven 16

Kære Havelejer.
Hermed ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for året, der er gået.

Husk betaling af kontingent for 1. halvår 1500 kr. forfalder til betaling 1. januar og betaling for 2. halvår er 1. juli

Forsikring
Til de af jer, som har forsikret i Fællesforsikringen, har vi vedhæftet forsikringspolicen. Vi får en ny police hver gang en ny tilmelder sig. Det er mange sider, og det er ikke nødvendigt, printe den ud da den bliver lagt på foreningens hjemmeside. Alle, som ikke er med i fællesforsikringen bedes tjekke, at I har mindst en brandforsikring med ansvar.

Generalforsamling.
Næste generalforsamling er fastsat til lørdag den 29. februar kl. 13,00

Ætsede håndtag i målerbrøndene

Alle haner i målerbrøndene er nu tjekket. Der skal skiftes haner i 62 brønde.

Vandspild.

Der er en dryppende vandhane eller en utæthed i en have. Der forsvinder 50 – 60 liter vand pr i time i nattetimerne. Kontroller jævnligt, at uret i brønden står stille, når der ikke bruges vand. Det er dyrt og det er vandspild, at have en dryppende hane. (opdateret den 3. april 2019)

Affaldsordninger i Agdrupparken

Der vil være opstillet en stor container syd for klubhuset i sidste halvdel af juni. Denne container er til hækklip og mindre grene.

Har du ikke mulighed for kompostere i egen have, eller selv køre haveaffald til genbrugspladsen, kan man bestille en container hos AVV.

Der kan bestilles afhentning af restaffald/madaffald hos Sølvkjær (som sædvanlig) afhentes hver tirsdag i lige uger 

Affaldsordninger med AVV og Sølvkjær bestiller og betaler hver enkel havelejer selv. Den store container i juni betaler foreningen 

Forsikring Alle skal mindst have brandforsikring  Har du styr på det ??

Husk betaling af Fællesforsikring er 1. April.
Indbetal på konto nr.  9070 1625244249