Opslagstavlen

Velkommen til Helena, som har købt Gudenåvej 6, og et farvel til Knud, som har haft kolonihaven i mere end 20 år.

Velkommen til Anja og Hanne, som har købt Susåvej 10. Håber I sammen med jeres familie må få mange gode stunder sammen i Agdrupparken.

Ved du at, der findes hjertestartere tæt på Agdrupparken?

Der hænger en  hjertestarter på  Skovtoften 8., Den er placeret på nordsiden af fællesskur vendt over mod Kongeåvej

Desuden hænger der en hjertestarter i u-låst skab på Vestskoven 16

Kære Havelejer.
Hermed ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for året, der er gået.

Husk betaling af kontingent for 1. halvår 1500 kr. forfalder til betaling 1. januar og betaling for 2. halvår er 1. juli

Forsikring
Til de af jer, som har forsikret i Fællesforsikringen, har vi vedhæftet forsikringspolicen. Vi får en ny police hver gang en ny tilmelder sig. Det er mange sider, og det er ikke nødvendigt, printe den ud da den bliver lagt på foreningens hjemmeside. Alle, som ikke er med i fællesforsikringen bedes tjekke, at I har mindst en brandforsikring med ansvar.

Generalforsamling.
Næste generalforsamling er fastsat til lørdag den 29. februar kl. 13,00

Ætsede håndtag i målerbrøndene

Alle haner i målerbrøndene er nu tjekket. Der skal skiftes haner i 62 brønde.

Vandspild.

Der er en dryppende vandhane eller en utæthed i en have. Der forsvinder 50 – 60 liter vand pr i time i nattetimerne. Kontroller jævnligt, at uret i brønden står stille, når der ikke bruges vand. Det er dyrt og det er vandspild, at have en dryppende hane. (opdateret den 3. april 2019)

Affaldsordninger i Agdrupparken

Der vil være opstillet en stor container syd for klubhuset i sidste halvdel af juni. Denne container er til hækklip og mindre grene.

Har du ikke mulighed for kompostere i egen have, eller selv køre haveaffald til genbrugspladsen, kan man bestille en container hos AVV.

Der kan bestilles afhentning af restaffald/madaffald hos Sølvkjær (som sædvanlig) afhentes hver tirsdag i lige uger 

Affaldsordninger med AVV og Sølvkjær bestiller og betaler hver enkel havelejer selv. Den store container i juni betaler foreningen 

Forsikring Alle skal mindst have brandforsikring  Har du styr på det ??

Kontingent

Husk betaling af kontingent for 1. halvår 2020. Betales 1. April.
Indbetal på konto nr.  9070 1625244249