Maj 2018 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde i Agdrupparken tirsdag den 15. maj kl. 19.00 i Klubhuset

 

Mødt var: Birte, Knud, Inger Marie, Lise, Jytte og Dorthe (som kun var til stede under punkt 1)

Fraværende: Jimmi

 • Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter

Dorthe ønsker tilføjet dette punkt: ”Udtrædelse / orlov fra bestyrelsen”

Dorthe udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning og bestyrelsen takker Dorthe for det store arbejde, hun har gjort i foreningen.

Vi byder velkommen til Inger Marie Mogensen, der som 1. suppleant indtræder i bestyrelsen og overtager posten som næstformand.

 

 • Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 

 • Meddelelser ved formanden
 1. Salg af haver

Gudenåvej 23 er solgt til Allan Sloth. Kongeåvej 13 er solgt til Michael Jensen. Gudenåvej 10 er solgt til Frank og Anne Dolberg.

Til salg er nu: Susåvej 5 og 18, Gudenåvej 12 og 37. Kongeåvej 15.

 1. Udlejning

Stor tilfredshed blandt lejerne til 4 konfirmationer. Lejemålet i oktober droppes. Der er kommet 3 nye udlejninger i løbet af sommeren.

 1. Forårsmessen, Dekohaven

Forårsmessen var en god oplevelse. Forslag til ændringer til næste gang i 2020 modtages gerne. Kunstigt græs ville se godt ud i vores stand. Da det er ret kostbart, undersøge vi, om vi kan låne fra udstillere i Løkken, hvor messen holdes hvert andet år.

DekoHaven: Arrangementet blev ikke målrettet til kolonihavefolket, da DekoHaven havde lavet dobbeltbooking.

 1. Arbejdsweekend

Godt fremmøde og dejlig stemning. 30 deltog lørdag og 25 om søndagen. Rigtig mange opgaver blev løst.

 1. Fra Kredsen og Forbundet
 2. Bestyrelsen mener ikke det er nødvendigt at sende kongresforslagene ud til alle i bestyrelsen. Der er et meget omfattende værk. Birte gennemlæser, og bringer det med til bestyrelsen, som hun mener er relevant for vores forening.

Bækkely Kolonihaveforening planlægger et besøg i Agdrupparken d. 10. juni. Mere herom senere.

 1. Andet

Desværre er der nogen, som ikke ved hvilke frysedunke/elementer der er ens egne, selvom de er mærket med navn eller lignende.

Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste til, at man kun tager sine egne og sørger for tydelig mærkning. Der sættes opslag op ved fryseren.

 

 • Økonomi/regnskab ved kassereren.

Knud fremlagde oversigt over forbrug m. m. og orienterede.

 

 

 • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Afslag fra Øster Brønderslev Sparekasse på ansøgning.

Birte har sendt ansøgning til Vendsyssel Fond Jerslev.

Vi har revurderet planerne om renovering af laden, da der er for stor en mundfuld på én gang. Vi satser i første omgang på at sænke loftet og isolere vægge og loft. Der sendes ny ansøgning herom til SE-Fonden.

Hæksyn foretages lørdag d. 26. maj. Samtidig modtages tilmeldinger til havekonkurrence.

Indbydelse til at deltage i Havekonkurrencen er omdelt til alle.

 

 • Revurdering af byggeplaner for Laden og ny ansøgning til SE-fonden

 

 • Kommende arrangementer
 1. Hans. Vi mangler en taler

Vi har fået 3 afslag og prøver at finde en anden. Vi har forskellige forslag.

Der bliver snobrødsbagning og kaffe/te til de fremmødte.

 1. Stafet for livet

Indbydelse til at deltage er omdelt til alle.

Orienteringsmøde d. 5. juni kl. 19.00.

 1. Andet

Hyggeren er åben fredag d. 18. maj kl. 19-21

Vi har penge på aktivitetskontoen og går i tænkeboks for at stille et arrangement på benene, som kan komme alle haveejere til gode.

Musik til præmiefesten er bestilt.

 

 • Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)
 1. Der er indkommet ansøgninger om byggetilladelser

Ansøgning om brændeovn skal godkendes af skorstensfejer først.

Ansøgning om overdækket terrasse sendes retur for yderligere oplysninger.

Ansøgning om tilladelse til at bygge nyt hus: Undersøges nærmere ift. nedsivningsområder.

 1. Opfølgning påtaler fra sidste møde

Birte og Knud har holdt møder med ejere angående misligholdte haver og andre ulovligheder.

 

 

9)    Eventuelt

HUSK vores haveaften i Hyggeren fredag d.25. maj, hvor Knud og Jytte fortæller om      deres erfaringer med at dyrke grøntsager.

Vi bager vafler og serverer kaffe og te.

Agdrupparken har 5 tilmeldinger til vurderingskursus d. 26. maj. <det foregår fra kl. 9 til kl. 16.

 

Næste bestyrelsesmøde d. 3. juli kl. 18.30 hos Jytte, Gudenåvej 8