Kontingent m.m.

Kontingent indbetaling
Kontingentet er pt. 1600 kr. pr. halvår, Der betales på konto i Sparekassen Vendsyssel, reg. nr. 9070, kontonummer 16 2524 4230.

Husk at forfaldsdatoerne er 1. januar og 1. juli.

Pris for vurdering af kolonihavehus.

Inden salg skal kolonihavehuset lovliggøres og vurderes. Kontakt bestyrelsen på tlf. 20 99 02 51. En vurdering er gyldig i et år, og koster 700 kr. som indbetales på konto reg. nr. 9070  kontonummer 16 2688 5388 inden vurdering.

Pris for papirarbejde i forbindelse med salg af kolonihavehus er 1000 kr.

Forsikring.
Alle kolonihavehuse skal være brandforsikrede, bestyrelsen beder om at få kopi af din forsikringspolice, dette gælder dog ikke de huse, som er med i fællesforsikringen.

Der er stadig mulighed for at tilslutte sig til fællesforsikring, som dækker brand, el-skader, grundejeransvar, bygningskasko og indboforsikring. I Marts/April får de tilmeldte haver en opkrævning, som skal indbetales senest 14 dage efter på  reg. nr. 9070 kontonummer 16 2524 4230

Vand.
Vandaflæsning hvert år omkring 1. oktober. Betaling skal ske senest 14 dage efter udsendelse af opgørelse på reg. nr.  9070 kontonummer 16 2524 4230
Undladelse af betaling medfører plombering.  Lukning og åbning af plombering foretages af VVS-firma på havelejerens regning . Hvor der er høj grundvanstand bør der anbringes en flise eller andet tungt på låget, undgå at trykke låget midt på. Det vil være en god ide at anbringe en blomst eller andet for at synliggøre og dermed undgå påkørsel.

Foreningens hovedhane lukkes ikke om vinteren. Den enkelte havelejer åbner og lukker selv begge haner i brønden for vandet, når der ønskes vand. Tjek jævnligt uret i brønden for at undgå vandspild. Ved manglende lukning og installationen ødelægges, påhviler det havelejeren udgiften at få udbedret skaden. Kontakt bestyrelsen hvis dette er tilfældet.