Kontingent m.m.

Kontingent indbetaling
Kontingentet er pt. 1500 kr. pr. halvår, Der betales på konto i Sparekassen Vendsyssel, reg. nr. 9070, kontonummer 1625244230.

Husk at forfaldsdatoerne er 1. januar og 1. juli.

Pris for vurdering og salg af kolonihavehus.

Inden salg skal kolonihavehuset lovliggøres og vurderes. Kontakt bestyrelsen på tlf. 20 99 02 51. En vurdering er gyldig i et år, og koster 500 kr. som indbetales på konto reg. nr. 9070  kontonummer 1626885388 inden vurdering.

Pris for papirarbejde i forbindelse med salg af kolonihavehus er 1000 kr.

Forsikring.
Alle kolonihavehuse skal være brandforsikrede, bestyrelsen beder om at få kopi af din forsikringspolice, dette gælder dog ikke de huse, som er med i fællesforsikringen.

Der er stadig mulighed for at tilslutte sig til fællesforsikring, som dækker brand, el-skader, grundejeransvar, bygningskasko og indboforsikring. I Marts/April får de tilmeldte haver en opkrævning, som skal indbetales senest 14 dage efter på  reg. nr. 9070 1625244230

Vand.
Vandaflæsning hvert år omkring 1. oktober. Betaling skal ske senest 14 dage efter udsendelse af opgørelse på reg. nr.  9070 kontonummer 1625244230
Undladelse af betaling medfører plombering.  Lukning og åbning af plombering foretages af VVS-firma på havelejerens regning . Hvor der er høj grundvanstand bør der anbringes en flise eller andet tungt på låget, undgå at trykke låget midt på. Det vil være en god ide at anbringe en blomst eller andet for at synliggøre og dermed undgå påkørsel.

Foreningens hovedhane lukkes ikke om vinteren, medmindre, der varsles om langvarig hård frost. Den enkelte havelejer åbner og lukker selv begge haner i brønden for vandet, når der ønskes vand. Tjek jævnligt uret i brønden for at undgå vandspild.

Frysedunke.
Der kan fryses vanddunke i fryser i Klubhuset. Man må anbringe max 2 dunke a` 5 liter. 2 dunke, samt nøgle udleveres ved tilmelding og betaling. Dunke og nøgle returneres senest ved sæsonafslutning. Pris 150 kr. som kan indbetales på reg. nr. 9070, kontonummer 1625244230