Generalforsamling 2023

Kolonihaveforeningen Agdrupparkenindkalder til Generalforsamling
lørdag den 4. marts 2023 kl. 10.00 på Biblioteket (indgang fra gården)

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 3. Formandens beretning. Skriftlig beretning er vedhæftet
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2022. Regnskab er vedhæftet
 5. Indkomne forslag.
 6. Godkendelse af budget for 2023 samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår årlig
  kontingentforhøjelse til 3200 kr. første gang pr. 1. juli. Budget er vedhæftet
 7. Valg af formand for 1 år. Lise Alex Clausen ønsker at forlade posten efter 1 år. Bestyrelsen foreslår næstformand Frank Dolberg.
 8. Valg af kasserer for 2 år. Knud Andreasen er på valg og modtager genvalg
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Jan Grunnet er på valg og modtager genvalg.
  (forudsat at Frank Dolberg vælges til formand, skal der ydermere vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år).
 10. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Jørgen Mogensen og Alexander P. Thomassen er på valg.
 11. Valg af revisor for 2 år. Bjørn Møiniche Kristensen er på valg. Modtager Genvalg
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. Birte Nielsen og Juhl Jørgensen er på valg
 13. Valg af 2 vurderingsmænd for 2 år. Frank Dolberg og Jes Møller Christensen er på valg. Begge
  modtager genvalg
 14. Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalg for 1 år.
  Alexander P. Thomassen og Kaj Johansen er på valg