Generalforsamling 2022

Kolonihaveforeningen Agdrupparken
Indkalder til Generalforsamling
lørdag den 19. marts 2022 kl. 13,00 på Biblioteket (indgang fra gården)

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 3. Formandens beretning. Skriftlig beretning er vedhæftet
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2021. Regnskab er vedhæftet
 5. Indkomne forslag.
  A. Justering af Ordensregler. Forslag vedhæftet
 6. Godkendelse af budget for 2022. Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår
  uændret kontingent. Budget er vedhæftet
 7. Valg af formand for 2 år. Birte Nielsen er på valg, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen
  foreslår næstformand Lise Alex Clausen.
 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Jytte Vestergaard er på valg, modtager genvalg
  (såfremt Lise Alex Clausen vælges til formand, skal der ydermere vælges 1
  bestyrelsesmedlem for 1 år).
 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Jørgen Mogensen og Alexander P. Thomassen er på valg.
 10. Valg af revisor for 2 år. Jes Møller Christensen er på valg. Modtager Genvalg
 11. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. Frank Dolberg og Juhl Jørgensen er på valg
 12. Valg af vurderingsformand for 2 år. Jørgen Studsgaard er på valg. Modtager genvalg
 13. Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalg for 1 år.
  Alexander P. Thomassen og Kaj Johansen er på valg