Forsikring

Se Agdrupparkens ordensregler § 6  Forsikring

Det er et krav, at kolonihavehuset skal have mindst en brandforsikring med miljørigtig oprydningspligt.

Nogle har en dyr forsikring og har måske interesse i at være med i foreningens fællesforsikring, som vi har fået tilbudt i 2017. Der er nu tilmeldt 25 af foreningens medlemmer. Der vil være opsamling af nye tilmeldte hvert kvartal. Kontakt bestyrelsen, såfremt du ønsker at være med.

Tilbud om fællesforsikring.
Kolonihaveforeningen har fået nedenstående tilbud om Fællesforsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo. Der er forskellige priser, alt efter den maksimale bebyggelsesprocent. Nedenfor er angivet priser ved den maksimale bebyggelsesprocent på 50 m2
Kolonihaveforbundet tilbyder i samarbejde med Alm. Brand forsikring, en række privatforsikringer. Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at ca. halvdelen af foreningens medlemmer tilslutter sig fællesforsikringen. Det er haveforeningen, der selv må sikre sig korrekt dokumentation for tilmelding hos medlemmerne. Det er ligeledes en betingelse, at alle tilmeldte vælger den samme type forsikring. Man kan ikke have huse i samme forening med forskellig dækning eller differentieret indbosum.
Police og opkrævning sendes fra Alm. Brand til Forbundet, som opkræver haveforeningen. Foreningen skal selv opkræve præmien hos de enkelte medlemmer. For at undgå øget administration kan det være en fordel at opkræve denne sammen med havelejen.
Brand, el-skade og grundejeransvar
Prisen på brand, el-skade og grundejeransvar afhænger af haveforeningens maksimale bebyggelsesprocent på ”hovedhuset” – altså uden andre skure, havestuer, carporte mv. (Andre skure, havestuer, carporte mv. er dog dækket af forsikringen på samme måde som huset.) Det er altså ikke nødvendigt at opgive målene på de enkelte huse, da det er foreningens maksimale bebyggelsesprocent (og ikke størrelsen på de enkelte huse), som prisen beregnes ud fra.
Årlig præmie pr. havelod (både nyttehaver/daghaver og overnatningshaver) – Op til 50 kvm 265 kr.. pr. år –
Denne forsikring dækker den direkte skade ved brand og el-skade (lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet på faste installationer eller hårde hvidevarer) for både ”hovedhus”, andre skure, havestuer, carporte og lignende. Medlemmer kan ikke forvente at få dækket de kvm, der evt. måtte overskride den maksimale bebyggelsesprocent i haveforeningen. Bygningerne er forsikret til nyværdi, og der er ikke selvrisiko i forbindelse med skader. Forsikringen dækker endvidere hus- og grundejeransvar – altså ansvar for uheld og ulykker (personskade og tingskade) mv., som sker inden for de enkelte havelodder.
Bygningskasko
Prisen på bygningskasko afhænger af haveforeningens maksimale bebyggelsesprocent på ”hovedhuset” – altså uden andre skure, havestuer, carporte mv. (Andre skure, havestuer, carporte mv. er dog dækket af forsikringen på samme måde som huset.) Det er altså ikke nødvendigt at opgive målene på de enkelte huse, da det er foreningens maksimale bebyggelsesprocent (og ikke størrelsen på de enkelte huse), som prisen beregnes ud fra.
Årlig præmie pr. havelod (både nyttehaver/daghaver og overnatningshaver) – Op til 50 kvm 525 kr. pr. år – Bygningskaskoforsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med: – Stormskade (Definition på storm er en vindstyrke 17,2 m pr sekund) – Sky- og tøbrud – Udstrømning af væsker – Frostsprængning (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning) – Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung, at tagkonstruktionen ikke kan bære) – Pludselige skader på bygning – Tyveri og hærværk Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder der en selvrisiko ved hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå på 7.000 kroner.
Indboforsikring:
Prisen på indboforsikringen afhænger af den dækningssum, som foreningen vælger. Bemærk, at når der vælges en dækningssum, så gælder den for alle tilmeldte huse i foreningen.
Op til 75.000 kr. 175 kr. pr. år pr. hus Op til 150.000 kr. 230 kr. pr. år pr. hus Op til 300.000 kr. 305 kr. pr. år pr. hus (priser i 2017)
Indboforsikringen dækker skader på indbo i forbindelse med: – Brandskader – Stormskader – Sky- og tøbrudskader – Udstrømning af væsker – Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synligt tegn på indbrud. Dvs. indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke. – Kortslutning af privat indbo, jf. særskilte betingelser
Priseksempel
Foreningens maksimale bebyggelsesprocent 50 kvm Foreningens ønske til indbodækning 300.000 kr.
Årlig pris pr. hus 1010 kr. pr. år (265 kr. for brand, 525 kr. for bygningskasko, 310 kr. for indbo) ialt i 2019  kr. 1100

som indbetales på konto nr. 9070.  1627744362

vores policenummer i Almindelig brand er 129017260

ny police