Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag 4. juli 2017

Afbud fra: Dorthe
Referent: Jytte

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter
Dagsorden godkendt. Punkt 5, i: ”Legepladsen” udsætter, da Dorthe er fraværende.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3 Meddelelser fra forretningsudvalget ved formanden
Den sidste del af vandforsyning er nu etableret til yderligere 2 haveejere, så der nu kun mangler 1 enkelt. Den sidste har ingen hast.
Vejsten ved hjørnet af Gudenåvej og Ålandsvej skal flyttes. Jimmi bliver spurgt, om han klarer opgaven.
Kaj sørger for at lægge gaderist på drænbrønd ved Susåvej 28.
Asfaltering af cykelstien er udført.
Foreningens hjemmeside har haft 10.729 besøg siden oprettelsen i januar 2016. FLOT
Birte har købt simkort til foreningstelefon, som skal bruges til henvendelser angående Agdrupparken. Tlf. nr. 4295 3937

4 Økonomi/regnskab ved kassereren
Skriftlig orientering om foreningens økonomiske status sammenholdt med foreningens budget. Halvårs status.
Til orientering – ser fint ud

5 Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder
a. Havekonkurrence
Kredsens havekonsulent har været på besøg og vurderet de haver, som er tilmeldt konkurrencen. De øvrige haver, som kan komme i betragtning, vurderer bestyrelsen løbende.
b. Hæksyn
Torsdag 13.07. kl. 16 foretager bestyrelsen hæksyn med særlig fokus på uønskede vækster i og under hækkene.
c. Grønne områder
Utilfredshed med græsslåningen. Der klipper, når det er vådt og afklippet ligger i store klatter. Der køres på grusvejene med klipperen aktiveret,, så stenene fyger til alle sider. Det påtales.
d. Vurdering/opmåling af haver. Fungerer fint.
e. Salg af haver. Havenr. 301, 302, 322 og 402 er solgt. Der er p.t. 8 grunde til salg + foreningen egne 2 grunde.
f. Udlejning
Går strygende. Mange roser og stor tilfredshed hos lejerne. Alene i juni måned har der været 3 studenterfester og en Eid-fest og der er mange udlejninger i ordrebogen for resten af året.
Birte skriver på hjemmesiden, hvilke datoer der er optaget.
g. Fondsansøgninger. Afslag fra Jem & Fix og Minna og Niels Albertsen Fond.
Vi vil søge midler til opgravning af søen og til isolering samt varmepumper i laden.
h. Hyggeren. Kaj har fået foræret et dobbeltskab. Det sætttes op i Gangen ved fryseren til opbevaring af øl/vand og kasser.
i. Legepladsen: beslutning om godkendelse. Udsat
j. Andet. Skt. Hansbål: Vi indhenter tilladelse til afbrænding fredag 24. august op til arbejdsweekenden, hvor man kan foretage oprydning efter bålet.

6 Kommende arrangementer
a. Spis sammen. Menu og bemanding m.m.
Menu: Wienerschnitzel eller stjerneskud fra Slettens Køkken. Pris 75,-kr.
Tilmelding senest d. 17.07.
b. Præmiefest: Musik, sponsorater, festudvalg. Musik: Jukeboks.
Sponsorater. Vi fordeler opgaven mellem os torsdag d. 13.07.
Vi har emner til festudvalg. Birte spørger dem ad.
c. Andet. Intet

7 Start på udspil om fremtidig renovation i foreningen
I slutningen af september indkaldes til orienterende møde om fremtidig affaldsordning.
Annonceres i næste nr. af Agdrupposten.

8 Vores tomme grunde, beslutning om varetagelse af vedligeholdelse.
Kongeåvej nr. 13. Henrik Hansen har fræset m.m. og Birte har klippet noget af hækken.
Kaj spørger Christian Brøndum om han vil fjerne de små træer på grunden.
Tidslerne bekæmpes.

9 Vi har fået tilbudt et klaver 
Hvad svarer vi? Tak – men nej tak.

10 Henvendelser fra medlemmer
(Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)
Ingenting

11 Eventuelt.
Ingenting

12 Næste møde: Tirsdag 1. august kl. 18.30