Ekstraordinær Generalforsamling 2023

Søndag d. 2 April 2023 kl. 10:30 i foreningens fællessal

På den Ordinære Generalforsamling Lørdag d. 4 Marts 2023, havde vi 2 Indkomne forslag, som begge omhandler ændringer i vores vedtægter.

For at der kan foretages ændringer i vores vedtægter foreskrives der i §10 stk. 8 at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

Da der ikke var mødt mindst 2/3 medlemmer op, blev der stemt om forslagene kunne godkendes og fremlægges på en ny Generalforsamling. Dette blev godkendt af mindst 2/3 fremmødt, hvorfor vi nu kan afholde Ekstraordinær Generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Endelig afstemning af de 2 indkomne forslag fra Ordinære Generalforsamling, som omhandler Vedtægtsændringer.

Forslag 1:

§ 10 stk. 2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 2nd weekend i april. I samme forbindelse og umiddelbart efter afholdes Standerhejsning.

Forslag 2

§ 16

Tegningsregel:

Kolonihaveforeningen Agdrupparken tegnes af formanden og kassereren i foreningen. Ved optagelse af lån og pantsætning af aktiver uanset beløbsstørrelse, samt ved investeringer over 50.000kr tegnes dette ved underskrift af den samlede bestyrelse.

Venlig hilsen

Bestyrelsen Agdrupparken