Referat juni 2019

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 6. juni 2019 kl. 14,30 i Klubhuset Mødt var: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard Referent: Jytte Godkendelse af Dagsorden Godkendt Godkendelse af sidste referat Godkendt Siden sidst Arbejdsdagen: Ca. 35 dukkede op og ydede en stor indsats. Det blev bl.a. … Læs mere

Skriftlig beretning 2019

Skriftlig beretning til generalforsamling 2019 På generalforsamlingen i 2018 blev Inger Marie Mogensen og Lise Alex Clausen blev valgt som suppleanter, de er efterfølgende begge indtrådt i bestyrelsen efter at Dorthe Petersen og Jimmi Jordansen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder (et af møderne som … Læs mere