Bestyrelse

FORMAND
Lise Alex Clausen
Haveadresse: Gudenåvej 5
Mail: agdrup9700@gmail.com
Tlf. 20990251
 
NÆSTFORMAND
Frank Dolberg
Haveadresse: Susåvej 6
 
KASSERER
Knud Andreasen
Haveadresse: Gudenåvej 21
 
SEKRETÆR
Jytte Vestergaard
Haveadresse: Gudenåvej 8
 
BESTYRELSESMEDLEM
Jan Grunnet
Haveadresse: Susåvej 11
 
SUPPLEANTER
Alexander P. Thomassen:
Haveadresse: Gudenåvej 12
 
Jørgen Mogensen:
Haveadresse: Kongeåvej 21