Beretning 2023

Skriftelig beretning til generalforsamlingen 2023.

2022 blev året, hvor vi endelig slap ud af Coronaens klør. Endelig kunne vi foretage os noget sammen, og det bar foråret og sommeren præg af. Alt var næsten som det plejede.

Arrangementer. Nu da vi har fået et aktivitetsudvalg, har udvalget stået for mange af arrangementerne. Standerhejsning d. 2. april var med stor deltagelse. Der blev serveret kaffe og rundstykker, der blev sunget og flaget blev hejst. Forårsmarkedet blev en blæsende oplevelse. Vi havde forventet flere kræmmere, men mange udeblev trods tilmeldingen. Stafet For Livet….. ikke så stor tilmelding som tidligere, men der blev gået og hygget i et døgn. Sct Hans……. der var vejret med os, og der var stor fremmøde. Lasse Riisgaard holdt en god båltale. I samarbejde med biblioteket blev der afholdt en ”Littera-gå-tur” Fin aften med god tilslutning. Morgenkaffen i forskellige haver sommeren igennem, har været hyggelig og mange har været villige til, at byde indenfor i deres have. En enkelt spis-sammen-aften blev det til. Aftenen blev krydret med undervisning i linedans. Fredagscafeen var åben næsten alle fredage fra Sct Hans og til midt i august. Fredagscafeen var godt besøgt og der blev bagt rigtig mange vafler. Præmiefesten var i 2022 et lille hyggeligt selskab. 3 haver fik præmie. 1/10 blev der afholdt standerstrygning. Årets sidste arrangement var adventshygge.

Arbejdsdag. Vi har haft to vellykkede arbejdsdage, og alle opgaver blev udført. Der har været god tilslutning og højt humør.

Veje og trafik. Trafikken på vores veje er stadig et tilbagevendende problem. Iflg. Færdselsloven er det forbudt, at køre hurtigere end 15 km/t på vores veje, men det er for nogen svært at overholde. Der er kommet mange gode forslag på fartdæmpende foranstaltninger, men desværre kan vi ikke få tilladelse til, at lave noget.

Hæksyn. Vi har været på hæksyn, og de fleste hække holdes fint.

Grønt område. Vi har haft møde med kommunen og HedeDanmark, omkring fældning af de dårlige træer. Der skal først vurderes og opmåles før der kan fældes.

Affaldssortrering. Det første spæde tiltag til affaldssortering er sat i værk. Der har været stillet containere til rådighed for alle havelejere, for at undgå kørsel med renovationsbiler på grusvejene. Der er containere til henholdsvis restaffald og pap/papir ud over den, som vi har haft i flere år til hækafklip og smågrene.

Salg af kolonihaver. Der har været et fint salg af kolonihaver. 10 haver har fået nye ejer, og en har fået tilskrevet ny medejer

Bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har i sæsonen haft møde hver måned, og flere møder efterår og vinter.