2. referat juli 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Agdrupparken torsdag den 26. juli

 

Fremmødte: Birte, Knud, Inger Marie, Lise og Jytte (referent)

Dagsorden:

  1. )Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter

Godkendt

2 )      Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

3.) Meddelelser ved formanden

Jimmi har valgt at træde ud af bestyrelsen på grund af tidnød. Velkommen til Lise, Gudenåvej

Salg af haver: Gudenåvej 37, er solgt. Lilleåvej 4 er solgt. Susåvej 38 er solgt. Til salg er nu: Susåvej 5, 14, 18, 26. Susåvej nr. 28 er overdraget til ny ejer, men stadig til salg, Gudenåvej 12 og 19, Kongeåvej

Tv-optagelse med Henrik Arildskov og Per Jensen. Sendes 16. og 23. juli.

Flotte udsendelser, som vi kan være stolte af

Fra Kredsen og Forbundet. Vi har fået vejledning til persondata beskyttelse.

Vi afventer nærmere vejledning på næste kredsbestyrelsesmød

Fra kommunen vedrørende nedsivning og ansøgning om åben terrasse.

Kommunen har meddelt at vi ikke længere skal tage hensyn til nedsivningsområderne ved nybyggeri, da det ikke er lovligt at etablere sivedræn. Der skal nedgraves tanke (ansøgning hos Kommunen, som anført i foreningens Ordensregler) Der må ikke bygges på tidligere etableret nedsivning

Andet.

Kattens Værn har fanget 2 katte på Kongeåvej.

Der er nu fyldt sand i bålstedsrøret.

Bestyrelsen har afvist 2 ansøgninger om leje af laden, begrundet i at lejerne mangler tilknytning til foreningen.

Handelschef Lars Bisgaard vil komme på besøg i Agdrupparken. Vi foreslår en dag i uge 32.

 

4 )       Økonomi/regnskab ved kassereren. (kort orientering)

Knud gennemgik regnskab og budget.

5 )        Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Hæksyn. Hækkene på Lilleåvej, Gudenåvej og Kongeåvej er næsten alle klippede og velplejede . Flere hække har dog en del ”fremmede planter”, såsom elm, ahorn, caprifolie og andre prydbuske. Susåvej har mange forsømte, ”sultne” og uplejede hække. Flere hække er ikke klippede, og stien bag hækkene er flere steder ufremkommelig. Der snakkes med, eller udsendes mail til de berørte.

Orientering om hvem der er kontaktet, og hvad der er sket siden.

Susåvej 18.

Inger Marie og Jens har klippet bag hæk, Jytte har renset hæk, Heine har høstet med le. Henrik har forsøgt med klipper, Doris vander og renholder den nyplantede hæk på foreningens grund.

Der er tilmeldt følgende haver til havekonkurrence: Susåvej 4, 19 og 27, Lilleåvej 5, Gudenåvej 8, 11, 21, 25 og 27 Kongeåvej 1 og 6.

Havekonsulenten var på besøg d. 20. juli og han roser vores haver

Andet

Grønne områder: Henrik holder øje, når han alligevel kommer rundt og klipper græs. Han meder tilbage til bestyrelsen, hvis noget trænger til vedligeholdelse.

6 )     Kommende arrangementer

Præmiefest. Musik er bestilt, programmet færdiggøres. Indsamling og indkøb af gevinster

Opgaverne blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne

Kræmmermarked, Der udsendes indbydelse omkring 1. aug. Og uddeleles flyers forskellige steder

Flyers kan evt. uddeles til torvemarked i midtbyen om onsdagen

Arbejdsweekend den 25. og 26. august. Skal vi tage nordsiden af taget? Eller isolere vægge, eller isolere loft??? Skal vi bede tømrermesteren komme til et byggemøde sammen med foreningens tømrere? Hvor skal vi bestille tilbud? (se arbejdsopgaverne)

Birte snakker med Jens Jakob og laver en plan

Skal vi have en ”åben have-dag” eller måske en ”havevandring” i hele området med efterfølgende kaffebord i Laden.

Der arrangeres ”Åben have” i forbindelse med arbejdsweekenden lørdag d. 25. august kl. 14-16. Der bliver havevandring for foreningens medlemmer søndag d. 29.  juli kl.

7 )      Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)

Intet 

8 )      Uskrevne regler, hvordan skal vi håndtere dem, så vi handler ens? Kan man låne eller leje værktøj og maskiner? Borde, stole? Det store telt? Borde/bænkesættene? Må man have mere end en indgang fra vejen? (det vil være rart at have bilen væk fra vejen og have egen trailer parkeret i haven). Hvor længe må en trailer være parkeret ved en have?

Foreningens medlemmer kan låne de gamle brun borde eller Jem & Fix klapbordene til brug indenfor have området, hvis de er ledige.

Spørg altid bestyrelsen, inden der etableres ekstra indgang til haven.

Trailere må parkeres udenfor ens have når den er i brug i dagtimerne. Den skal altid trækkes på trailerplads til natten.

 

9)    Eventuelt

Intet

 

10)  Næste møde

       Torsdag d. 16. august kl. 14 hos Inger Marie, Kongeåvej 10